Предложихме промените в правилника на СОС да бъдат разгледани в самостоятелно заседание

30 юни 2020, вторник Viber

Предложихме промените в правилника на СОС да бъдат разгледани в самостоятелно заседание

ДО 

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:

Г-ЖА МАЛИНА ЕДРЕВА-ОДОЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ГРУПА НА 

„ГЕРБ/СДС“ В СОС

 

Г-Н КАЛОЯН ПАРГОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ГРУПА НА

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ В СОС

 

Г-Н КАРЛОС КОНТРЕРА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ГРУПА НА

„ПАТРИОТИ ЗА СОФИЯ“

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от 

Методи Лалов 

общински съветник и председател на групата на 

общинските съветници от Демократична България

в Столичния общински съвет 

 

Относно: разглеждане на Доклад рег. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет самостоятелно (без други точки в дневния ред) на редовно или извънредно заседание на СОС.

                             

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

 

Правилникът за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС), издаден на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е подзаконовият нормативен акт, който урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. От неговото качество зависи дали общинският съвет ще бъде ефективен инструмент на гражданите за законосъобразно управление на техния град, или ще бъде инструмент за злоупотреби в ръцете на самозабравило се мнозинство.   

Действащият ПОДСОС, който е приет преди 15 години и е мнокократно изменян обаче не създава гаранция за демократична работа на органа, така че общинските съветници и гражданите да не разчитат на добрата воля на мнозинството. Работата на съвета не е отворена към гражданите по начин, който да е удобен за тях и да е адекватен на съвремието ни, а общинският съвет в крайна сметка е превърнат в орган, който одобрява формално решенията на кмета, независимо дали те са или не са в интерес на хората. 

Затова ние от Демократична България още в предизборната си кампания заявихме, че ще работим за това в ПОДСОС да бъдат създадени онези минимални стандарти, които да гарантират пълна информираност на общинските съветници и гражданите, прозрачност, отчетност и достъпност при работата на съвета. Благодарение на нашата активност и формираните в резултат на това публични очаквания, с Решение № 6/19.11.2019 г. на СОС беше създадена работна група, която да подготви проект за изменение и допълнение на ПОДСОС. Наши общински съветници взеха дейно участие в работата на работната група и благодарение на тях качеството на проекта за подзаконов нормативен акт беше значително подобрено. 

За съжаление обаче се сбъдна и предупреждението ни от месец ноември 2019 г., че подходът на мнозинството към изменението на ПОДСОС е формален и няма за цел същностна промяна на правилата. Част от предложенията ни бяха отхвърлени, а други не намериха най-добрия законодателен израз, поради което от Демократична България не станахме съвносители на доклада относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДСОС. Формалният подход достигна своя най-видим образ при работата на комисиите на СОС, в които председателите от управляващото мнозинство – ГЕРБ/СДС, ВМРО и Атака, чрез процедурни злоупотреби не позволяват да бъде проведен необходимият дебат, чрез който да се осигури подобряване на качеството на ПОДСОС.  

С оглед на това и предвид обема и сложността на направените предложения за изменение и допълнение на ПОДСОС, от Демократична България предлагаме Доклад рег. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. да бъде разгледан самостоятелно (без други точки в дневния ред) на редовно или извънредно заседание на СОС. Само по този начин ще може да бъде проведен публичен, спокоен, задълбочен и аргументиран дебат. Обратното – разглеждането на доклада наред с други точки, няма да позволи да бъде отделено необходимото и полагащо се внимание на проекта за изменение и допълнение на ПОДСОС, а това ще попречи най-сетне в правилника да бъдат създадени правила, които да не пречат на общинските съветници да изпълняват работата си в интерес на гражданите.

 

С уважение,

Методи Лалов

Председател на групата на 

общинските съветници от ДБ в СОС

 

 

 

Накратко:

Поискахме докладът с предложенията за промени в правилника, по който работи Столичният общински съвет, да бъде разгледан самостоятелно, в отделно заседание без други точки в дневния ред.

Защо е важно:

От качеството на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет зависи дали общинският съвет ще бъде ефективен инструмент на гражданите за законосъобразно управление на техния град, или ще бъде инструмент за злоупотреби в ръцете на самозабравило се мнозинство.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-2075-[9] 30-06-2020

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK