Предложихме прозрачност за разходите на общинските дружества и диверсификация на паричните средства

22.06.2020
Други

Накратко

Предложихме за всички сделки на общинските дружества на стойност над 5000 лева да се публикува ежемесечна информация до десето число на следващия месец, включително с имената на контрагентите по съответните сделки, техния предмет, както и единичните цени на стоките и услугите. Предложихме, също така, търговските дружества с общинско участие в капитала с балансова стойност над 200 000 да не могат да държат повече от 25% от парите си в една банка.

Защо е важно:

Прозрачността е важен елемент в постигането на доверие между управляващи и управлявани. Предложението ще гарантира, че всеки, който се интересува, може да следи къде отиват парите му – от данъци, от такси, от услуги. Поне за сделките на стойност над 5000 лева месечно. Предложението ни за диверсификацията на паричните средства ще позволи да избегнем сценарии като 100-те млн. на "Топлофикация", изгубени в аферата КТБ.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.