Предложихме решение на проблем със спортно игрище в Бояна, забъркан от СОС и кмета

22.04.2021
Доклад

Накратко

През март 2019 г. без обществено обсъждане Столичният общински съвет (СОС) взема решение за директно отдаване под наем от Столичния кмет на единствения останал в кв. “Бояна” спортен терен, публична общинска собственост. Договорът за наем е сключен срещу символична месечна сума, за 10 години, с частен клуб, на който е дадено правото да се разпорежда с терена практически без ясни условия, които да защитят публичния интерес. Това безобразие е последвано от редица действия, които противоречат на основни закони и поднормативни актове и към днешна дата, след издадена от главния архитект на район “Витоша” виза за строеж, на терена всеки момент ще започне изграждането на три нови сгради (едната двуетажна), футболни игрища, тенис кортове и паркинг. За да защитят значимото за квартала пространство, граждани от Бояна излизат на протест срещу разпореждането с публичен общински имот, без да е направена каквато и да било консултация с общността. Те посочват и ред нарушения на закона при сключване на договора за наем и при издаване на разрешението за строеж. В подкрепа на справедливия протест на гражданите от Бояна, предлагаме Столичният общински съвет да възложи на кмета на Столична община: 1) Да прекрати Договора за наем с двумесечно писмено предизвестие; 2) Да разпореди на главния архитект на район „Витоша“ да преразгледа и отмени свое Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. по реда на чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс; 3) Да проведе обществени консултации с жителите на кв. „Бояна“ за развитието на спортната база в кв. 208а, м. „Гърдова глава“.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.