Предложихме създаването на временна комисия за обследване на недвижими паметници на културата на територията на Столична община и създаване на онлайн регистър

08.07.2020
Доклад

Накратко

Липсата на ясна политика и навременни мерки, както и на публично достъпна информация, могат да доведат до унищожаване на недвижими културни ценности. За да се улесни упражняването на контрол върху тяхното състояние от страна на Столична община и кмета г-жа Фандъкова, предлагаме създаването на временна комисия за идентифициране на сградите-недвижимо културно наследство, обследване на тяхното състояние и създаване на информационен масив за всяка сграда. След генериране на информацията, същата следва да бъде оформена в онлайн регистър, който да бъде публичен и достъпен.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.