Предложихме СО да осигури транспорт за ковид ваксините до личните лекари

16 април 2021, петък Viber

Предложихме СО да осигури транспорт за ковид ваксините до личните лекари

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Копие:
СОФИЙСКИ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19

 

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СО ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

 

Г-Н КРИСТИАН КРЪСТЕВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СО ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“

 

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНАТА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от политическата група на „Демократична България“ в СОС чрез председателя й Методи Лалов      

                                         

Относно: осигуряване на транспорт от кмета на СО за доставяне на ваксини срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари на територията на СО 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация                                             

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

Водеща в действията на общинските съветници от „Демократична България“ в СОС винаги е била защитата на интересите на столичани в рамките на закона. СО разполага с голям брой служебни моторни превозни средства (МПС), включително луксозни такива, които Вие и зам.-кметовете ползвате. Предлагаме общинската администрация да осигури транспорт – МПС и шофьори, за доставка на ваксините срещу COVID-19 до кабинетите на личните лекари на територията на общината. По този начин лекарите ще бъдат улеснени значително в грижата си за хората, ще се преустанови и унизителното положение висококвалифицирани лица да се редят на опашки пред Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), което отнема от времето, през което извършват същинската си медицинска дейност и в крайна сметка гражданите ще получат по-бързо полагащата им се защита срещу опасния вирус.

Призоваваме Ви да престанете да мислите единствено за собствения и на назначените от Вас общински служители комфорт и незабавно да предприемете необходимите логистични мерки за реализиране на предложението ни, като в тази връзка осъществите комуникация и координация със СРЗИ, както и с всички отговорни за решаване на възникналия проблем с доставката на ваксини на личните лекари в СО органи и институции.  

 

 С уважение,  

Методи Лалов                    

 

 

Накратко:

Столична община разполага с голям брой служебни МПС, включително луксозни такива, които са на разположение на кмета и зам.-кметовете ежедневно. Затова предлагаме СО да предприеме необходимите мерки за изпълнение на предложението ни, като координира с отговорните институции възникналия проблем с доставката на ваксини до личните лекари.

Защо е важно:

С осигуряване на транспорт за превозване на ваксините, лекарите ще бъдат улеснени значително в грижата си за хората, като по този начин ще се преустанови и унизителното положение висококвалифицирани лица да се редят на опашки пред Столичната регионална здравна инспекция, което отнема от времето, през което извършват същинската си медицинска дейност и в крайна сметка гражданите ще получат по-бързо полагащата им се защита срещу опасния вирус.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3610/15.04.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK