Припомнихме на г-жа Фандъкова да разгледа предложеното от нас дарение на софтуер

02 ноември 2020, понеделник Viber

Припомнихме на г-жа Фандъкова да разгледа предложеното от нас дарение на софтуер

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ГЕНЧО КЕРЕЗОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

 

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

И С К А Н Е

от Методи Лалов

председател на групата на общинските съветници

от „Демократична България“ в Столичния общински съвет

                                     

Относно: дарение на Столична община на софтуер vote.sf за провеждане на гласувания, анкети и допитвания

 

Правно основание: чл. 4, т. 1, чл. 5, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2. б. „б“ и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община

 

Уважаема г-жо Фандъкова,
Уважаеми г-н Керезов,
Уважаеми г-н Герджиков,

С предложение вх. № СОА20-ПО55-6/08.05.2020 г. „Демократична България – обединение“ предложи на Столична община (СО) да приеме дарение на софтуера vote.sf, чрез който служителите от администрацията на СО ще могат да участват в провеждане на гласувания, анкети и допитвания, а общинските съветници ще могат да гласуват при вземане на решения в комисиите на Столичния общински съвет (СОС), както и при участието им в работни групи, комитети и други колективни формирования.

През юли 2020 г. предложението ни беше включено в дневния ред на три от комисиите на СОС, независимо, че от компетентността единствено на кмета на Столична община е да прецени дали да приеме направеното дарение, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от СО. Към онзи момент приложението беше достъпно за операционната система Android на Google, но не и за iOS на Apple, и ние от „Демократична България“ се съгласихме предложението ни да бъде разгледано след одобряването на софтуера и за операционната система iOS. Такова одобрение вече е налице, поради което кметът на СО, общинските съветници и общинската администрация могат да се запознаят с неговите функционалности в рамките на двете най-разпространени операционни системи и да формират мнение по отношение на неговата полезност за работа на столичната местна власт.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.demokrati.votesf

https://apps.apple.com/us/app/vote-sf/id1536955747

С оглед на гореизложеното, Ви призоваваме в интензивен работен порядък да разгледате и приемете направеното от нас дарение, като по този начин дадете възможност на общинската администрация и на общинските съветници да се възползват от улесненията и удобствата, които софтуерът предоставя. Това е още по-наложително, предвид задаващата се втора вълна на епидемията от COVID-19, в рамките на която дигиталните комуникации и технологии придобиват все по-голяма приложимост и важност.

 

                          С уважение,

 

                                               Методи Лалов

                                               председател на групата на 

                                               общинските съветници от „Демократична България“  

 

Накратко:

Още през май 2020 г. Демократична България предложи на Столична община (СО) да приеме дарение на софтуера vote.sf, чрез който служителите от администрацията на СО ще могат да участват в провеждане на гласувания, анкети и допитвания, а общинските съветници ще могат да гласуват при вземане на решения в комисиите на Столичния общински съвет

Защо е важно:

През юли 2020 г. предложението ни беше включено в дневния ред на три от комисиите на СОС, независимо, че от компетентността единствено на кмета на Столична община е да прецени дали да приеме направеното дарение. Към днешна дата приложението е налично както за Android, така и за iPhone. Затова призовахме столичния кмет да разгледа и приеме направеното от нас дарение, за да улесни работата на общинската администрация и на общинските съветници. Това е още по-наложително, предвид задаващата се втора вълна на епидемията от COVID-19, в рамките на която дигиталните комуникации и технологии придобиват все по-голяма приложимост и важност.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ПО55-6-[3]/02.11.2020 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK