Предложихме децентрализация на дейността на Столичния инспекторат и въвличане на районните кметовете в контролните функции на Инспектората

19.02.2020
Доклад

Накратко

С предложените изменения кметовете на райони ще поемат непосредствено управлението на районните инспекторати, без при това да се губи връзката с централната администрация на Инспектората и с кмета на Столична община. С това ще се прецизират действията на районните инспектори под прекия контрол на съответния районен кмет и под методическото ръководство на дирекция „Столичен инспекторат“ към кмета на Столична община.

Защо е важно:

Сегашната структура на Инспектората, с почти 300 районни инспектори, подчинени на една централна администрация и на един директор, показва несъвършенства като затруднен контрол върху дейността и раздуване щата на централната администрация.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.