Дадохме експертно мнение по проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община

27.12.2020
Становище

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.