Предложихме “Програма за дигитализация на Столична Община за 2020-2022 г.”

06.12.2019
Доклад

Накратко

Във връзка с ангажиментите, поети по време на предизборната кампания за местни избори към гражданите на София за дигитализация на Столична община, предложихме за разглеждане и приемане “Програма за дигитализация на Столична Община за 2020-2022 г.” Основната цел на предлаганата програма е да направи работата на Столична община по-ефективна, по-гъвкава, по-прозрачна и по-удобна за гражданите и бизнеса. Дигиталната трансформация е поредица от конкретни стъпки, с които институциите да преминат в режим на функциониране, пригоден за 21-ви век – по-бърз, по-ефективен, иновативен и ориентиран към нуждите на гражданите и бизнеса.

Защо е важно:

София може и трябва да бъде дигитална – не просто защото е модерно, а защото дигитализацията повишава качеството на живот, улеснява гражданите, комуникацията на бизнеса с общината става по-ефективна и корупцията намалява. Дигиталната трансформация, означава по-малко бюрокрация, по-малко корупция, по-ефективно харчене на публичните средства, по-лесна и бърза комуникация и повече възможности за бизнеса.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.