Искане за промяна в дневния ред на заседание № 8 на СОС, насрочено за 06.02.2020 г., на което ще бъде гласуван проектът на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

04 февруари 2020, вторник Viber

Поискахме разумен дневен ред за гласуването на Бюджет 2020

ДО 

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

И С К А Н Е

от 

Методи Лалов

общински съветник от Демократична България 

в Столичния общински съвет       

                                         

Относно: промяна в дневния ред на заседание № 8 на СОС, насрочено за 06.02.2020 г., на което ще бъде гласуван проектът на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

  

Уважаеми господин Герджиков,

В обявения от Вас дневен ред за заседание № 8 на Столичния общински съвет (СОС), насрочено за 06.02.2020 г. от 10:00 часа, като т. 1 сте включили доклада на кмета на Столична община (СО) относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на СО за 2020 г. Като т. 2 и т. 3 от дневния ред сте предвидили да бъдат разгледани предложенията за промени в бюджета на СО за 2020 г.; като т. 4-7 – докладите за финансиране на различни програми на СО; т. 8 – икономическата рамка на обществения транспорт в СО за 2020 г., и т. 9 – общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2020 г. 

От съдържателна гледна точка обаче, а това следва дори и от наименованията на т. 2-9, е ясно, че същите имат предварителен, обуславящ характер спрямо т. 1. Поради това предложенията за промени в проекта на Бюджет 2020 г., докладите за финансиране на разни програми, икономическата рамка на обществения транспорт и строителната програма следва да бъдат разгледани преди самия проект за бюджет, защото само след приемането или отхвърлянето им общинските съветници ще бъдат напълно наясно за какъв бюджет ще гласуват, респ. дали да го подкрепят, или не. 

На проведения на 30.01.2020 г. председателски съвет обърнах внимание на това и аргументирано предложих въпросите по т. 2-9 включително (в проекта за дневен ред, който ни представихте тогава, поредността на точките след т. 1 беше друга, но тя претърпя промяна) да бъдат разгледани преди т. 1. Вие обаче не се съгласихте, като изтъкнахте формално, че бюджетът на СО е най-важният въпрос от дневния ред и поради това трябва да бъде разгледан преди всички останали теми. 

Проявеният от Вас подход при определяне на поредността точките от дневния ред на предстоящото заседание на СО буди недоумение, тук като, умишлено или неволно, създава опасност гласуването на доклада за бюджета на СО за 2020 г. на практика да обезсмисли разглеждането и гласуването на  предложенията и въпросите по т. 2-9. Така освен, че създавате предпоставки да бъде зачеркнат труда на значителен брой общински съветници, също така създавате опасност да бъде елиминирана възможността проектът за бюджет на СО за 2020 г. да бъде подобрен в определена степен в резултат на предложенията за изменение. Наред с това прави впечатление, че при изготвяне на дневния ред не сте подредили докладите с идентичен предмет съобразно реда на постъпването им (ако сте използвали някакъв друг критерий, то той не е огласен от Вас по никакъв начин, поради което не ми е известен), което необосновано, произволно и недопустимо влияе върху реда, хода и съдържанието на дебатите при обсъждане на точките от дневния ред. Въпроси поражда и промяната в дневния ред спрямо предни години, когато СОС е следвал описаната от нас поредност, която е подчинена изцяло на здравия разум (разглеждане на предложенията за промяна на бюджета преди гласуване на проекта на бюджет). 

С оглед на гореизложеното от името на столичните общински съветници от Демократична България предлагам да промените реда на разглеждане на точките от дневния ред на заседание № 8 на СОС, насрочено за 06.02.2020 г. от 10:00 часа, като т. 3 стане т. 2, а т. 2-9 бъдат разгледани преди т. 1 от сегашния дневен ред, т.е. т. 1 да стане т. 9. 

В случай, че не направите предложената от нас промяна в дневния ред, моля предложението ни да бъде подложено на гласуване в началото на заседанието на СОС на 06.02.2020 г. при обсъждане на дневния ред.

 

С уважение,

Методи Лалов

Общински съветник

 

Накратко:

Поискахме предложенията за промени в проекта на Бюджет 2020 г., докладите за финансиране на програми, икономическата рамка на обществения транспорт и строителната програма на Столична община да бъдат разгледани преди самия проект за бюджет. В предишни години редът на разглеждане и гласуване е бил точно този, който предлагаме.

Защо е важно:

Само след приемането или отхвърлянето на предложенията за промени, общинските съветници ще бъдат напълно наясно за какъв бюджет ще гласуват, респективно - дали да го подкрепят или не.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK