Предложихме промяна в наредбата за пътуване с обществения градски транспорт

28.07.2020
Доклад

Накратко

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ създава неравенство по отношение третирането на учениците, живущи с постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община, които не са записани в училища на Столична община, но за да стигнат до училище, се налага да пътуват с транспорта на Столична община. На тези деца се отказва да използват преференциите на карта за градски транспорт за ученици на касите на общинския градски транспорт.

Защо е важно:

С настоящия доклад правим предложение за преустановяване на дискриминационната практика и за промяна в  „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“, като бъдат включени, с право на  ползване на преференциални карти,  учениците с постоянен и настоящ адрес Столична община, записани в  училища, включени в регистъра на Министерството на образованието и наука.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.