Поискахме да се проведе открито заседание на Консултативния съвет по пътна безопасност към Столична община

26.05.2020
Други

Накратко

Със заповед СА19-РД91-8 от 09.01.2019 г. кметът  на Столична община назначава Консултативен съвет по пътна безопасност към Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ на Столична община.  Ефективната работа на този съвет е важна с оглед предприемането на адекватни действия срещу войната по пътищата. София е на едно от първите места по смъртност, причинена от пътнотранспортни произшествия на европейско ниво. В последните години в столицата ни се наблюдава отчетлив ръст на смъртните случаи. Според данни на НСИ и СДВР само в рамките на три години случаите на смърт в резултат на пътнотранспортни произшествия в София са се увеличили повече от два пъти – от 37 през 2017 г. и 51 през 2018 г. до 75 през 2019 г. 

Защо е важно:

Ключова задача на Консултативния съвет е да дава предложения и становища за развитието на пътната безопасност на територията на Столична община, както и да обсъжда въпроси, свързани с изграждането, поддържането и подобряването на пътната инфраструктура.  Дейността на Консултативния съвет следва да бъде достъпна за обществото. Затова настоявам предстоящото заседание на 29.05.2020 г. от 14.00 ч. да бъде открито и в дневния ред да се включи отчет за дейността на Консултативния съвет, за да може всеки заинтересован да се запознае с извършеното за почти година и половина от създаването му. За целта предлагам да има стрийминг на заседанието. 

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.