Терени и сгради за ясли и детски градини предложиха районните кметове от Демократична България

12.06.2020
Други

Накратко

Недостигът на места в столичните ясли и детски градини е сред най-сериозните проблеми, с които всеки от софийските райони се сблъсква. Проблем, който не датира от тази или миналата година - на възраст той дори не е “първокласник”, защото със сигурност е на повече от десетилетие. Ние, районните кметове от Демократична България, не бихме искали да участваме в удължаването на проблема. Искаме да дадем силен импулс за неговото решаване, за което ще са необходими усилията на всички. Затова проучихме внимателно даденостите на районите си и предлагаме на вниманието на Столична община набор от възможности за всеки район. Групирали сме ги в няколко направления: общински терени над 2000 м² за детски градини; общински терени над 8-9000 м² за училища; частни терени, отредени по ПУП за детски градини и училища; възможности за пристройки; нови филиали в общински сгради; терени без регулация; обезщетения при строеж върху имот с частична общинска собственост.

Защо е важно:

Макар да засяга най-силно родителите, липсата на места в детските ясли и градини неизбежно се превръща в проблем на бизнесите, проблем на работодателите, проблем на цялата софийска икономика. Проблем, който значително намалява стандарта на живот на семействата, възпрепятства хора в активна възраст да работят и оказва негативно влияние върху прираста на населението.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.