Терени и сгради за ясли и детски градини предложиха районните кметове от Демократична България

12 юни 2020, петък Viber

Терени и сгради за ясли и детски градини предложиха районните кметове от Демократична България

 

ДО 

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

 

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от 

Георги Илиев, кмет на район “Слатина”

Ангел Стефанов, кмет на район “Овча купел”

Димитър Божилов, кмет на район “Триадица”

Константин Павлов, кмет на район “Лозенец”

Николай Александров, кмет на район “Оборище”

Петко Горанов, кмет на район “Студентски”

Росина Станиславова, кмет на район “Красно село”

Трайчо Трайков, кмет на район “Средец”

 

 

Уважаема г-жо Фандъкова, 

Недостигът на места в столичните ясли и детски градини е сред най-сериозните проблеми, с които всеки от софийските райони се сблъсква. Проблем, който не датира от тази или миналата година – на възраст той дори не е “първокласник”, защото със сигурност е на повече от десетилетие. 

Безкрайно притеснително е, че за всичките тези години не сме видели Столична община да излезе с адекватен, основан на данни план за справяне с този проблем, което е озадачаващо, предвид факта, че общинската администрация разполага с данни за броя на децата, родени в предходните години. Известно е колко места ще бъдат необходими всяка година в яслите, детските градини и предучилищните групи. 

От над десетилетие темата придобива актуалност около всяка кампания за записване в детските заведения, след което отшумява, за да се поднови с нова сила на следващата година. Помним оставката Ви като ресорен зам.-кмет през 2008 г., г-жо Фандъкова. Тогава поводът бяха около 5 000 неприети деца. Днес, при 8 000, оставки няма, но не виждаме и перспектива проблемът да бъде решен. Неговата ежегодна цикличност подсказва, че, въпреки наличието на данни, това, което липсва, е ясна краткосрочна и средносрочна стратегия, с която недостигът да бъде преодолян. За дългосрочна не говорим, защото смятаме за недопустимо проточването на проблема за още десетилетие. 

И макар да засяга най-силно родителите, липсата на места в детските ясли и градини неизбежно се превръща в проблем на бизнесите, проблем на работодателите, проблем на цялата софийска икономика. Проблем, който значително намалява стандарта на живот на семействата, възпрепятства хора в активна възраст да работят и оказва негативно влияние върху прираста на населението. 

Ситуацията се утежнява допълнително и от това, че част от недостига засяга местата в предучилищните групи, които, за разлика от яслите и детските градини, са задължителни по закон. С неспособността си да осигури места в тези групи Столична община принуждава родителите да плащат често непосилни за тях суми за частни заведения, за да не се окажат неволни нарушители на закона. 

 

Липсите по райони

Недостигът на места за тази година в поверените ни от гражданите райони изглежда по следния начин: 

 

Район НЕкласирани по 1-во желание
Ясли Градини
Красно село 502 148
Лозенец 418 333
Оборище 281 101
Слатина 312 231
Средец 143 71
Студентски 329 176
Триадица 533 332
Овча купел 540 339
Общо 3,058 1,731

 

Нашите предложения

Ние, районните кметове от Демократична България, не бихме искали да участваме в удължаването на проблема. Искаме да дадем силен импулс за неговото решаване, за което ще са необходими усилията на всички. Затова проучихме внимателно даденостите на районите си и предлагаме на вниманието на Столична община набор от възможности за всеки район. Групирали сме ги в няколко направления:  

 

Общински терени над 2000 м² за детски градини 

 • В район “Триадица” такъв терен има в  кв. “Манастирски ливади – изток”, кв. 40, с начало на строителството –  10.06.2020 г.

 • В район “Лозенец” такъв терен има в кв. “Кръстова вада”, кв. 35,  строи се, с пусков срок 10. 2020 г.

 • В район “Студентски” такива терени има в ж.к. “Малинова долина”, кв. 61, кв. 62, кв. 63 и кв. 34. 

 • В район “Слатина” съответните терени са в м. “Христо Ботев”, кв. 45 (готов проект) и кв. 27А. 

 • В район “Овча Купел” такива терени има в а) Овча купел 1 (в момента се строи заведение за 6 групи, очаквано приключване – 2021 г.); б)  Горна Баня (готов проект за 6 групи); в) старата част на Овча купел; г) Овча Купел 1 – кв. 103, кв. 103 г, кв. 104 и кв. 11.

 • В район “Красно село” терените са: а) в ж.к. “Красно село”, кв. 294; б) в ж.к. “Бели брези”, кв. 39. 

 

Общински терени над 8-9000 м² за училища

 • В район “Студентски” такива терени има а) в ж.к. “Малинова долина”, кв. 49; б) в ж.к. “Студентски град”, кв. 26. 

 

Частни терени, отредени по ПУП за детски градини и училища

Специфичното при тези предложения, е че отчуждаването на терените трябва да стане спешно, преди да са изтекли сроковете за прилагане на плана. 

 

 • В район “Триадица” такива терени има а) в кв. “Манастирски ливади – изток” (за училище), кв. 51 (за училище), кв. 57 (за училище), кв. 51 (за ДГ), кв. 42 (за ДГ), кв. 34 (за ДГ), кв. 77 (за ДГ); б) в кв. “Кръстова вада – запад” – кв. 90 (за училище, с възможност и за ДГ), кв. 20 (за ДГ). 

 • В район “Лозенец” такива терени има а) в кв. “Витоша” – кв. 87 и 81, както и кв. 74; б) м. “Кръстова вада”, кв. 121. 

 • В район “Студентски” такива терени има а) в ж.к. “Малинова долина – изток”, кв. 136; б) в ж.к. “Витоша ВЕЦ-Симеоново”, кв. 10 (за училище).

 • В район “Слатина” съответните терени са в м. “Христо Смирненски”, кв. 90Б и кв. 92. 

 • В район “Овча Купел” такива терени има в м. “Подлозище” и в м. “Манилов дол”. 

 • В район “Средец” такъв терен има на ул. “Цар Иван Шишман”. 

 

Възможности за пристройки

Дворове на съществуващи училища и детски градини, в които могат да бъдат изградени допълнителни сгради или корпуси.

 

 • В район “Триадица” такава възможност има в кв. “Стрелбище” (към 35 СДЯ) и към 126 ОУ (да се изгради самостоятелен корпус за 1 клас и предучилищни групи, на мястото на стара постройка).

 • В район “Лозенец” възможностите са за а) дострояване на 193 ДГ с нов корпус за 75 деца (готови проекти) и б) дострояване на 23 ДЯ с нова сграда. 

 • В район “Красно село” а) в момента се прави реконструкция на 124 ДГ (за 4 групи) – очаквано приключване 09. 2020 г.; б) предстои разширяване на 8 ДГ с нови 2 групи (от планираните 4 на 6) с осигурено финансиране; в) разширяване на 31 ДЯ в ж.к. “Хиподрума” (предвидено в инвестиционната програма на СО, но не знаем дали и кога ще започне строителство; г) в терена към 124 ДГ има възможност за изменение на ПУП и предвиждане на разширение на ДГ.  

 

Нови филиали в общински сгради

Възможността да бъдат създадени нови филиали на детски градини и ясли във вече съществуващи общински помещения/ сгради. 

 

 • В район “Триадица” такава възможност има в кв. Гоце Делчев (за 2 яслени групи, с осигурено финансиране).
 • В район “Средец” такива възможности има а) на ул. “Иван Вазов” (потенциал 2 яслени групи);  б) в общински имот, където  има настанени общински служби и има варианти за преместване (потенциал за 1 до 3 яслени групи); в) в триетажна общинска сграда в момента ползвана за други общински и държавни нужди и има варианти за освобождаване на един или два етажа (потенциал за 2 до 3 яслени групи); г) в двуетажна сграда с частична частна и общинска собственост (потенциал за 1 група, може да е филиал на съществуваща ДГ); д) в имот с общинска и частична държавна собственост (подходящ за строеж на филиал с 2 до 3 групи).

 • В район “Овча Купел” възможностите са а) ремонт на сграда за общностен център в старата част (3 групи); б) в Горна Баня, основен ремонт (или събаряне и нов строеж) на съществуваща стара сграда, след промяна на предназначението (8 групи). 

 • В район “Красно село” съществуваща общинска сграда с предназначение за ясла, която в момента се ползва като дневен център.  

 

Терени без регулация

В части, в които не е приложена регулация, да се възложи план по чл. 16 по ЗУТ, с цел да се предвидят с плана терени за училища и детски градини, като посредством плана терените ще бъдат придобити от СО.

 • В район “Триадица” такава възможност има в част от кв. “Кръстова вада” – кв. 74, кв. 99, кв 115, кв. 116, кв. 136, кв. 131 (за училище и детска градина).

 

Обезщетения при строеж върху имот с частична общинска собственост

Става дума за урегулирани поземлени имоти (УПИ), в които общината е съсобственик с частни лица в терени за жилищно или обществено застрояване. В тези случаи има възможност общината да поиска като обезщетение помещение на партерния етаж на сградата, което да бъде превърнато в самостоятелен обект за яслени групи.

 

 • В район “Триадица” възможността е в кв. “Стрелбище”, кв. 51 А. 

 • В район “Студентски” такива терени има в ж.к. “Витоша ВЕЦ-Симеоново” – кв. 5 и кв. 2 (собственост на “Пазари Изток” ЕАД”) – необходими са решения на СОС, за да се уреди получаването на партерни площи като обезщетение при строеж. 

 • В район “Овча Купел” такъв терен има в Овча купел – стара част.

Прилагаме таблица със служебната информация за всеки от предложените терени и обекти и оставаме на разположение за допълнителни разяснения по всяко от предложенията ни. Терените и възможностите са налице – кога и дали ще бъдат осъществени е въпрос на политическа воля и управленска отговорност за това един дългогодишен проблем да получи адекватното си решение. 

 

С уважение,

Георги Илиев, кмет на район “Слатина”

Ангел Стефанов, кмет на район “Овча купел”

Димитър Божилов, кмет на район “Триадица”

Константин Павлов, кмет на район “Лозенец”

Николай Александров, кмет на район “Оборище”

Петко Горанов, кмет на район “Студентски”

Росина Станиславова, кмет на район “Красно село”

Трайчо Трайков, кмет на район “Средец”

 

Накратко:

Недостигът на места в столичните ясли и детски градини е сред най-сериозните проблеми, с които всеки от софийските райони се сблъсква. Проблем, който не датира от тази или миналата година - на възраст той дори не е “първокласник”, защото със сигурност е на повече от десетилетие. Ние, районните кметове от Демократична България, не бихме искали да участваме в удължаването на проблема. Искаме да дадем силен импулс за неговото решаване, за което ще са необходими усилията на всички. Затова проучихме внимателно даденостите на районите си и предлагаме на вниманието на Столична община набор от възможности за всеки район. Групирали сме ги в няколко направления: общински терени над 2000 м² за детски градини; общински терени над 8-9000 м² за училища; частни терени, отредени по ПУП за детски градини и училища; възможности за пристройки; нови филиали в общински сгради; терени без регулация; обезщетения при строеж върху имот с частична общинска собственост.

Защо е важно:

Макар да засяга най-силно родителите, липсата на места в детските ясли и градини неизбежно се превръща в проблем на бизнесите, проблем на работодателите, проблем на цялата софийска икономика. Проблем, който значително намалява стандарта на живот на семействата, възпрепятства хора в активна възраст да работят и оказва негативно влияние върху прираста на населението.

Вид:

Други

Вносители:

Константин Петров Павлов

Кмет на район Лозенец

Константин Петров Павлов
Георги Пламенов Илиев

Кмет на район Слатина

Георги Пламенов Илиев
Трайчо Трайков

Кмет на район Средец

Трайчо Трайков
Димитър Петров Божилов

Кмет на район Триадица

Димитър Петров Божилов
Николай Борисов Александров

Кмет на район Оборище

Николай Борисов Александров
Ангел Георгиев Стефанов

Кмет на район Овча купел

Ангел Георгиев Стефанов
Росина Георгиева Станиславова
Росина Георгиева Станиславова

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 6

Warning: Attempt to read property "subtitle" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 7
PlaceholderThumbnail
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK