Регистрирани домашни кучета на територията на Столична община по реда на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност

10 март 2020, вторник Viber

Поискахме подробна информация относно регистрираните домашни кучета

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: регистрираните домашни кучета на територията на Столична община (СО) по реда на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

София има нужда от изграждане на обособени зони за разхождане на кучета в кварталите. За да преценим колко и какви да бъдат, както и къде да се намират, трябва да сме наясно с броя, породите, пола и кастрацията на регистрираните домашни кучета.

С оглед на това и тъй като регистърът на домашни и безстопанствени кучета, поддържан от СО на адрес: https://dl.gis-sofia.bg/, към момента не е публичен, което е нарушение на чл. 133, ал. 2, т. 10 от ЗВД (за което от „Демократична България“ отправихме към Вас питане вх. номер СОА20-ГР94-728/13.02.2020 г.), изисквам от Вас да отговорите писмено на първата следваща сесия на СОС на следните въпроси:

  1. Какъв е броят на регистрираните домашни кучета на територията на СО, както и в отделните райони и квартали?
  2. Какви пoроди (респ. в коя от групите по чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗЖ според теглото им) са регистрираните домашни кучета и какъв е броят им от различните породи (групи по чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗЖ) съответно в СО, както и в отделните райони и квартали?
  3. Какъв е броят на мъжките и женски регистрирани домашни кучета в СО, както и по райони и по квартали?
  4. Какъв е броят на кастрираните регистрирани домашни кучета в СО, както и по райони и по квартали?
  5. Направен ли е анализ, ако да – кога, от кого и с какъв резултат, за определяне на местата за разхождане на домашни кучета, както и за изграждане на обособени зони за разхождането им на територията на СО, както и по райони и по квартали? В случай, че такъв анализ е изготвен, същият следва да бъде приложен към отговора на настоящото питане.

Питането е изготвено с помощта на Ангел Нейчев.

 

С уважение,

Методи Лалов

Oбщински съветник

Накратко:

София има нужда от изграждане на обособени зони за разхождане на кучета в кварталите. За да преценим колко и какви да бъдат, както и къде да се намират, трябва да сме наясно с броя, породите, пола и кастрацията на регистрираните домашни кучета.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-1261/10.03.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK