Решение №36 на СОС от извънредното заседание от 28.01.2020г. за водоснабдяването на София и Перник.

13 февруари 2020, четвъртък Viber

Попитахме за качествата на водата на язовир Огняново

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАСТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е

от

инж. Грети Стефанова,Методи Лалов и Борислав Игнатов

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: Решение №36 на СОС от извънредното заседание от 28.01.2020г. за водоснабдяването на София и Перник

 

Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с Решение №36 на СОС от извънредното заседание от 28.01.2020г., с Протокол №7, т.1 от дневния ред, по доклад №СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020г., т.7 гласи:

Възлага на кмета на Столична община да подпише споразумение с министрите на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на три обекта, един от които е: Рехабилитация на язовир “Огняново” с възможност за пречистване на питейни води до 1500л/сек. чрез изграждане на пречиствателна станция за питейни води и нов магистрален водопровод до Пречиствателна станция за питейни води “Панчарево” и свързване на обекта към водоснабдителната система на Столична община (Чепински ринг).

Имайки предвид, че яз. “Огняново” е построен за нуждите на Кремиковци и за напоителни нужди и няма акт 16, качествата на водата го правят негоден за питейно водоснабдяване. 1988г. Григор Стоичков – зам. министър председател на България и Стамен Стаменов – нац. съвет по водите, съответно, от Горна Малина и от с. Огняново, решават да построят пречиствателна станция за родния край. Хидростой прави първа копка, която се отбелязва подобаващо с банкет в ловна хижа. И идват резултатите, че водата от река Лесновска е радиоактивна и с тежки метали, неподходяща за пиене и всичко свършва до тук, само с първата копка. Инж. Георги Найденов, тогавашен генерален директор на Хидростой е жив свидетел и днес на тези събития.

Във  връзка с гореизложеното, моля за отговори на следните въпроси:

  1. Подписано ли е споразумение за финансиране рехабилитацията на язовир “Огняново” с възможност за пречистване на питейни води до 1500л/сек. чрез изграждане на пречиствателна станция за питейни води и нов магистрален водопровод до Пречиствателна станция за питейни води “Панчарево” и свързване на обекта към водоснабдителната система на Столична община (Чепински ринг)?
  2. Възложено ли е проучване за качествата на водата в язовир “Огняново”? Има ли радиоактивност и тежки метали?
  3. Възможно ли е язовир “Огняново”, от язовир, построен за технологичните нужди на Кремиковци, да се превърне в язовир, захранващ водоснабдителната система на Столична община?
  4. Извадени ли са от язовир “Огняново” пропаднала пасарелка и потънал строителен кран?
  5. Как се контролира водата в язовира при положение, че кулата е труднодостъпна, поради разрушената пасарелка, която води до нея?
  6. Как се контролират съоръженията, като в момента язовир “Огняново” е категоризиран като неизправен, и не е ясно състоянието на стената му. От 18 години не ѝ е правен пълен технически анализ. Преливникът на язовира също се нуждае от реконструкция. Това са данни на ГД “Надзор на язовирните стени и съоръженията” в ДАМТН, от 2018г., когато го определят за опасен. За опасен язовир в близост до София алармират от Държавния Технически надзор.
  7. Има ли издаден акт 16 за язовир “Огняново”?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

инж. Грети Стефанова

Методи Лалов

Борислав Игнатов

 

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-737

Отговор:

Свалете

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK