Реставрация на къщата на Райна Княгиня

16 октомври 2020, петък Viber

Попитахме Столична община какви дейности са предприети за реставрацията на къщата на Райна Княгина и превръщането й в модерен музей

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ТОДОР ЧОБАНОВ

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е

от

Михаил Паргов

общински съветник от Демократична България        

                 

                      

Относно:  Къщата на Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева или Райна Княгиня, находяща се на ул.“Софроний Врачански“ № 119, Район „Сердика“, кв.Банишора

 

Правно основание: На основание чл. 33, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал.1, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Чобанов,

Сградата е със статут на недвижима културна ценност, с категория „местно значение“ и на 25 юли 2019 г. Столичния общински съвет излиза с решение номер 623 (https://cutt.ly/PgodblH) за „Консервация, реставрация и експониране“ на къщата след дарение под формата на труд и услуги в размер на над 400 000 лева (402 038.25 лв. (четиристотин и две хиляди тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) лева от СНЦ Институт на Свободните изследователи „Хистореон“).

На 29 юли 2019 г. в интервю за bTV (https://cutt.ly/rgodTcM), зам.-кметът доц.д-р Чобанов, заявява че СО възнамерява да реставрира и направи модерен музей.

В същото интервю районният кмет на район „Сердика“ – инж. Тодор Кръстев, заявява, че се надява до година и половина дейностите да приключат.

С решение № 623 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 година, СОС дава съгласие дарението за реставрацията на къщата да бъде прието под форма на труд и услуги; дава съгласие кметът Йорданка Фандъкова да сключи договор за дарение; както и “Възлага на заместник-кмет направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ при Столична община съвместно с кмета на СО – Район „Сердика“ да контролират изпълнението на клаузите на договора за дарение и да създадат организация за ръководство и организиране на дейностите по осъществяване контрол на качеството на извършените СМР”.

Моля да ми бъде предоставена информацията:

  1. Подписан ли е договор за дарение със СНЦ Институт на Свободните изследователи „Хистореон“, ЕИК 131016377? Ако да – какви срокове и условия, свързани с изпълнението на дейностите, са заложени? Ако не – по какви причини?
  2. Предприети ли са допълнителни действия за осигуряване на съдействие между район “Сердика” и дарителя/дарителите? Ако да – какви?
  3. Ако не са, то по какви причини?
  4. Кога общината ще започне проекта за превръщане на къщата в модерен музей? Предвиден ли е бюджет за това? Ако не – ще бъде ли предвиден бюджет в бюджета на СО за 2021 г.?
  5. Предвид състоянието на сградата, дадени ли са указания от кмета или оправомощено от нея лице и РИМ София за аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнението им (съгласно чл. 72, ал. 3 ЗКН)?
  6. Наложени ли са санкции на собственика на НКЦ за неизпълнение на задължението си да полага необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние съгласно чл. 197 ЗКН?

Моля да получа посочената информация устно и писмено на заседание на ОС и по електронната поща: [email protected]

 

С уважение,

Михаил Паргов

Общински съветник от Демократична България

Накратко:

Попитахме Столична община какви дейности са предприети за реставрацията на къщата на Райна Княгина и превръщането й в модерен музей. Подписан ли е договор за дарение, получава ли дарителят необходимото съдействие от общинската администрация, кога ще започне проектът и предвиден ли е бюджет за неговото изпълнение?

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-8577/16.10.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK