Състояние на кризисни центрове за закрила на хора, пострадали от насилие и политика на общината в тази посока

02 март 2020, понеделник Viber

Попитахме каква е политиката на Столична община за борба с насилието над жени и домашното насилие

ПИТАНЕ

OT: инж. Грети Стефанова, общински съветник в Столичния общински съвет

ДО: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

ЧРЕЗ: Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет

 

ОТНОСНО: Състояние на кризисни центрове за закрила на хора, пострадали от насилие и политика на Общината в тази посока

 

Уважаема г-жо Кмет,

При мен постъпи информация от граждани, че центровете за защита на хора, пострадали от насилие са крайно недостатъчни и наличието им не обезпечава необходимата нужда от закрила. 

Обръщам Ви внимание на сериозността на темата, както и нарастващата негативна статистика за жени и деца, пострадали от домашно насилие в последните години. 

През 2019 г., постъпилите обаждания за домашно насилие на тел.112 са общо 34 949. Това означава, че средно на ден на спешния телефон са се обаждали по 95 души, преживели или станали свидетели на домашно насилие. За сравнение, обажданията на спешния телефон през 2018 г. са 85 дневно (общо 31 166 за годината), а през 2017 г. – 80 (общо 29 127).

Във  връзка с гореизложеното, моля за отговори на следните въпроси: 

  1. Колко кризисни центъра за закрила на жени, станали жертва на насилие има на територията на Столична община?
  2. На каква база се определя необходимият брой центрове за настаняване в дадена община, в случая София – град?
  3. Има ли официална статистика колко жени на територията на Столична община са потърсили помощ на денонощния телефон за жертви на домашно насилие?
  4. Какви средства са предвидени в бюджета на Столична община за поддържането на кризисни центрове, както и за превенция и борба срещу насилието?
  5. Има ли регистър колко от потърсилите помощ са настанени в центрове?
  6. Има ли ясна методология за търсене и оказване на помощ?
  7. Какви са мерките предприети от Столична община за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие?
  8. Какви са мерките против доближаване на насилниците до жертвите и кой следи за тяхното изпълнение? Има ли програми за работа с извършителите на домашно насилие, за да се предотвратят бъдещи прояви?
  9. Има ли социални работници в районите, които да присъстват при подаване на жалба?
  10. Смятате ли, че Столична община разполага с достатъчен ресурс и с необходимите инструменти, за да се справи с проблема с домашното насилие?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

инж. Грети Стефанова

Общински съветник

Накратко:

Попитахме какъв е броят и състоянието на центровете за защита на хора, пострадали от насилие и какви мерки предприема Столична община за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Защо е важно:

Сериозността на темата, както и нарастващата негативна статистика за жени и деца, пострадали от домашно насилие в последните години, налагат предприемането на адекватни мерки от страна на Столична община за тяхната защита.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-1933/02.03.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK