Сигнал до главния прокурор заради злоупотреби на Боршош

21 юни 2021, понеделник Viber

Подадохме сигнал до главния прокурор заради злоупотреби на Боршош

ДО:

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

СИГНАЛ

ОТ

Яна Тодоранова,

                                                                       Михаил Паргов,

Симеон Ставрев,

в качеството си на Общински съветници на Коалиция „Демократична България“ в Столичен общински съвет, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1164, бул. „Драган Цанков“, 12-16, ет. 2, ап. 7.

 

Уважаеми господин Гешев,

Уважаеми господин Начев,

Уважаеми господин Станев,

Уважаеми господин Минеков,

   

Предвид изискването на разпоредбата на чл.205, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) за уведомяване на компетентните държавни органи в случай на узнаване на информация, сочеща извършването на противоправни деяния, с настоящото изпълняваме посоченото изискване и в качеството ни на Общински съветници в Столичния общински съвет Ви уведомяваме, че разполагаме с данни и информация, сочещи за извършени деяния, които съставляват възможни нарушения на законодателството, действащото в Република България.

 

Описание на фактическата обстановка:

  През декември 2014 г. Мирослав Ласло Боршош е назначен за директор на Националния дворец на културата (НДК). През юни 2017 г. г-н Боршош е уволнен от министър Лиляна Павлова, към онзи момент принципал на управляваното от него търговско дружество.

През 2018 г. Прокуратурата на Република България е повдигнала срещу него обвинение за умишлена безстопанственост в особено големи размери във връзка с ремонтите в НДК преди българското председателство на Съвета на ЕС. Преди няколко месеца Мирослав Боршош беше оправдан по обвиненията за безстопанственост като причината беше неясното обвинение от прокуратурата.

    С настоящия сигнал уведомяваме компетентните органи на Република България, че разполагаме с данни за възможни извършени от Мирослав Боршош противоправни деяния, които след извършване на следствени действия биха могли да бъдат квалифицирани като престъпления.

   От информация изнесена в медиите става ясно, че в момента на встъпване в длъжност Изпълнителен директор на г-н Боршош през 2014 г. НДК има 9 млн. лв. резерв, който е изразходван за една година за ремонти, разширяване на щата и хонорари. Броят на служителите на НДК достига близо 400 души (3 пъти повече от цялото Министерство на културата по същото време). Фонд работна заплата се увеличава с около 100 000 лева при общ фонд от 500 000 лева. Новият директор стартира множество обществени поръчки, като за някои от тях дори няма осигурено финансиране. За година НДК е докаран до практически фалит. Сред разходите правят впечатление 23 000 лева за осигуряване на луксозен начин на живот на самия Боршош – сметки в заведения в страната и чужбина, куфар и телефон, за които разходи не е ясно дали има одобрение от Съвета на директорите. На следващо място,  при наличието на други служебни автомобили, лизинговият договор за Lexus за лично ползване на г-н Боршош се подновява. Всички тези обстоятелства ни карат да поставяме въпрос и да настояваме за проверка, дали паричните средства на дружеството са били разходвани целесъобразно или напротив, били са разходвани нецелесъобразно. В подкрепа на тези твърдения приложено представяме към настоящия сигнал банкови извлечения за извършени от НДК разходи през периода декември 2014 г. – юни 2017 г., от които е видно, че сума в размер на 19 800 лева е била похарчена за луксозни стоки, ресторанти, барове на територията на страната, както и в чужбина – ресторанти във Франция, Германия, Италия, Гърция и др., като следва да се отбележи, че тези разходи далеч надхвърлят определения по закон лимит за командировъчни разходи. 

     На следващо място следва да се вземе предвид и фактът, че тези средства са разходвани без да е ясно дали същите са одобрени от Съвета на директорите, което по естество си означава, че е вероятно г-н Боршош да се е разпоредил с паричните средства незаконосъобразно. Като част от приложенията към настоящия сигнал са всички решения на Съвета на директорите на НДК за периода, през който Боршош заема поста Изпълнителен директор.

Във връзка с представените с настоящия сигнал писмени доказателства считаме, че представляваните от вас институции имат достатъчно данни да започнат проверки от по-ранен период, а именно от встъпването в длъжност на Изпълнителен директор на НДК (декември 2014 г.).

    Считаме, че следва да бъде направена обективна и всестранна проверка за това дали Боршош е управлявал средствата на НДК по нецелесъобразен начин, дали е последвала вреда за дружеството, дали  е  налице неполагане на достатъчно грижи от страна на длъжностното лице за ръководеното, стопанисването или запазването на  повереното му имущество. Налице ли е престъпен резултат, състоящ се в значителни материални щети за НДК. 

    В допълнение на гореизложеното разследващите и контролните органи трябва да вземат предвид и обстоятелството, че бившият министър на културата Вежди Рашидов през 2015 г. подава официален сигнал до Министерски съвет за настъпилите сериозни финансови затруднения в НДК.  Рашидов незабавно назначава и вътрешен финансов одит, резултатите от който са негативни – разходи са по-високи от приходите и НДК работи на дефицит. По време на отпуск на Рашидов с Решение на Министерски съвет № 4 от 09.09.2015 г. НДК е преместено под контрола на Томислав Дончев, който става и негов принципал. При смяната на принципала и преназначаването на Боршош и останалите членове на Съвета на директорите, същите са освободени от отговорност без да се вземе предвид обстоятелството, че дружеството е в лошо финансово състояние и от началото на мандата са били разходени близо 9 млн лева. 

       В допълнение в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Една от фирмите, попадащи в този списък, е „БМ Системс“ ЕАД (собственост на Делян Пеевски), чийто представляващ и член на Съвета на директорите е бил Мирослав Боршош. Притесненията ни подсилва и факта, че през 2009 г. г-н Боршош продава притежаваното от него дружество Всеки Ден ЕООД на публично свързваната с Делян Пеевски компания Всекиден Медиа ЕАД (Мартин Радославов). Към настоящия момент Мирослав Боршош е назначен на поста заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“. 

    С оглед изложените данни и информация, сочещи за извършени нарушения,  моля да предприемете съответно предвидените в НПК процесуално-следствени действия, за да установите обективната истина и в случай, че е налице нарушение на приложимото законодателство, съобразно законоустановените си правомощия, да предприемете действия за налагане на наказания на виновните лица. 

   

Приложения:

1.Банкови извлечения

2.Протоколи от решения на съвета на директорите на НДК

Документът е подписан с електронни подписи.

20.06.2021 год.

Накратко:

През декември 2014 г. Мирослав Ласло Боршош е назначен за директор на Националния дворец на културата (НДК). През юни 2017 г. г-н Боршош е уволнен от министър Лиляна Павлова, към онзи момент принципал на управляваното от него търговско дружество. През 2018 г. Прокуратурата на Република България е повдигнала срещу него обвинение за умишлена безстопанственост в особено големи размери във връзка с ремонтите в НДК преди българското председателство на Съвета на ЕС. Преди няколко месеца Мирослав Боршош беше оправдан по обвиненията за безстопанственост като причината беше неясното обвинение от прокуратурата.

Защо е важно:

С настоящия сигнал уведомяваме компетентните органи на Република България, че разполагаме с данни за възможни извършени от Мирослав Боршош противоправни деяния, които след извършване на следствени действия биха могли да бъдат квалифицирани като престъпления.

Вид:

Други

Вносители:

Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK