Сигнализирахме прокуратурата за сделки, одобрени от СОС и ощетили СО с 4 милиона

ДО  ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    С Ъ О Б Щ Е Н И Е от Методи Орлинов Лалов, Яна Веселинова Тодоранова, Владислав Панчев Панев и Иво Николаев Божков общински съветници от „Демократична България” в Столичния общински съвет, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков“, № 12-14, ет. 2, ап. 7   Относно: … Continue reading Сигнализирахме прокуратурата за сделки, одобрени от СОС и ощетили СО с 4 милиона