Сигнализирахме за опасното занемаряване на пътната маркировка в столицата

26 октомври 2020, понеделник Viber

Сигнализирахме за опасното занемаряване на пътната маркировка в столицата

ДО 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ДО 

ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ

„ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“

 

С И Г Н А Л

от Методи Лалов –

общински съветник и председател на

политическа група “Демократична България – Обединение”      

                       

Относно: Състояние на пътната маркировка по първостепенната улична мрежа на територията на Столична община

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми инж. Джоргов,

 

От името на всички общински съветници от политическа група  “Демократична България – Обединение“ Ви сигнализирам за лошото състояние на пътната маркировка по първостепенната улична мрежа на територията на Столична община. Видимо по улиците от І-ви до ІV-ти клас, маркировката е в лошо състояние, захабена, изцяло несъответстваща на изискванията за отражателност, съгласно Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и националния стандарт БДС EN 1436:2018 “Материали за пътна маркировка. Експлоатационни показатели на пътната маркировка и методи за изпитване”.

По наши наблюдения, комплексно възстановяване на пътна маркировка по цели участъци на територията на Столична община през 2020 г. не е извършвано никъде от дружествата, спечелили обществените поръчки за пътно поддържане. Положението е критично, най-вече по улиците ІІІ-ти и ІV-ти клас, особено тези, които се намират извън централната градска част. 

Поради факта, че остават броени дни, в които е възможно полагането на маркировка, преди трайното понижение на температурите, моля незабавно да разпоредите на дружествата, които поддържат уличната мрежа на територията на Столична община спешно цялостно възстановяване на пътната маркировка по улиците от първостепенната улична мрежа, при стриктно спазване на изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и на БДС EN 1436:2018. 

Моля да ни уведомите писмено за това по кои улици е извършено полагане на маркировка и да ни предоставите копие от протоколите, с които е извършено измерване за установяване съответствие на новоположената маркировка с БДС EN 1436:2018.

 

С уважение,

Методи Лалов

 

София, 26.10.2020 г.

 

Накратко:

Видимо по улиците от І-ви до ІV-ти клас, маркировката е в лошо състояние, захабена, изцяло несъответстваща на изискванията за отражателност. По наши наблюдения, комплексно възстановяване на пътна маркировка по цели участъци на територията на Столична община през 2020 г. не е извършвано никъде от дружествата, спечелили обществените поръчки за пътно поддържане.

Защо е важно:

Наличието на пътна маркировка е от съществено значение за пътната безопасност.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ГР94-5253/26.10.2020 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK