Системно неспазване на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община

09 януари 2020, четвъртък Viber

Попитахме Столична община защо не дава публичност на проектите за подробни устройствени планове

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

арх. Борислав Игнатов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Системно неспазване на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община

 

Уважаема г-жо Кмет,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първото следващо заседание на Столичния общински съвет (СОС) на следното питане:

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, изработените проекти на подробни устройствени планове се съобщават с обявление. Разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ задължава общината да разгласи обявлението по възможно най-широко достъпен начин като включително публикува проекта на интернет страницата си. Това законово изискване е в сила от 18 март 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2013 г.). Разпоредбата обхваща плановете както по чл. 128, ал. 1, така и по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, тъй като вторият текст урежда различен начин на съобщаване на обявлението, но разгласяването е еднообразно уредено в чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.

От 2013 г. насам Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община на практика не спазва императивното изискване на закона с разгласяване на обявленията за съобщаване на проекти на подробни устройствени планове да публикува на интернет страницата си и самите проекти. Изискването се спазва в изолирани случаи – при изработване на проекти цялостни планове на местности, които са малко на брой. В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ даже няма рубрика за разгласяване на обявления за съобщаване на проекти на подробни устройствени планове. Мотивите на законодателя за предвиждане на подобен начин на разгласяване на обявленията за изработени проекти на подробни устройствени планове са ясни – максимална публичност и информираност както на заинтересуваните от проекта лица, така и на всички граждани на общината. Неразбираема е причината Столична община да не изпълнява тези изисквания на закона.

Във връзка с това, моля за отговори на следните въпроси:

  1. Коя е причината Направление „Архитектура и градоустройство“ да не спазва въведеното през 2013 г. изискване на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ с разгласяването на обявление за изработването на подробни устройствени планове да се публикуват на интернет страницата на общината съобщаваните проекти?
  2. Кой носи непосредствена отговорност в Столична община за неспазване на описаното императивно законово изискване за осигуряване на обществена информираност при изработване на проекти на подробни устройствени планове?
  3. Ще потърсите ли дисциплинарна или друга предвидена в закона отговорност на виновното лице?
  4. Кога Столична община ще започне да спазва изискването на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ да публикува на интернет страницата си проектите на подробни устройствени планове заедно със съобщаването им?

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

Борислав Игнатов

 

Накратко:

Столична община е задължена по закон да разгласява всеки проект на Подробен устройствен план по възможно най-широкодостъпен начин, включително и на интернет страницата си. Към момента това се прави рядко, само за проекти на цялостни планове на местности, които са малко на брой. А в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ дори липсва рубрика за разгласяване на обявления на проекти на подробни устройствени планове.

Защо е важно:

Защото от подробните устройствени планове зависят немалко аспекти от всекидневния живот на гражданите и е крайно време да получим гарантирания ни от закона достъп до тази информация.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-121

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK