Споразумение между Столична община и Топлофикация София ЕАД, в интерес на децата на София, посещаващи общински детски заведения

08 януари 2020, сряда Viber

ДОКЛАД

OT: инж. Грети Стефанова общински съветник в Столичния общински съвет

 

Относно: Споразумение между Столична община и Топлофикация София ЕАД, в интерес на децата на София, посещаващи общински детски заведения

 

Уважаеми господин Председател,

Топлофикация София ЕАД и общинските детски заведения в София са структури, подчинени на едно и също юридическо лице – Столична община. Принципалът е един и същ. Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия от Топлофикация София на потребителите в гр. София, купувачът е длъжен да заплаща месечните дължими суми за топлинна енергия в срок до 20 число на месеца, следващ месеца на доставката (чл. 40, ал. 1).

С оглед на ограничените бюджетни средства, с които разполагат във времето детските заведения за финансиране на дейностите, и с оглед нередовното превеждане на тези средства от Столична община, е допустимо следното:

 Договаряне между Столична община и Топлофикация София ЕАД за отпадане на лихвите за просрочие на общинските детски заведения.

Обичайното право и добрите нрави са водещи в този социален сектор. Законът за задълженията и договорите позволява споразумение между Столична община и Топлофикация София ЕАД, обединяващо действителната обща воля на страните – да не се ощетяват децата на София, отглеждани в общински детски градини и ясли. 

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичен общински съвет да обсъди и приеме решение: 

  1. Приема доклада.
  2. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова и нейния екип да подготвят споразумение между Столична община и Топлофикация София ЕАД.

С уважение,

инж. Грети Стефанова

Вид:

Доклад

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK