Становище относно инвестиционно предложение на “Холсим кариерни материали” АД за разширяване на дейностите на площадка №2 (кариера „Пет могили-изток“), кв. Враждебна

04 ноември 2022, петък Viber

Поискахме Холсим да не зариват Синьото езеро до Враждебна с инертни материали, а МОСВ да си свърши работата и да го обяви за воден обект

До:

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД

[email protected]

 

СТАНОВИЩЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет от „Демократична България“

Относно: Инвестиционно предложение на “Холсим кариерни материали” АД за разширяване на дейностите на площадка №2 (кариера „Пет могили-изток“), кв. Враждебна

Уважаема дами и господа,

Силно съм учуден от постъпилото на 29 септември 2022 г. в РИОСВ-София  инвестиционно предложение от фирма “Холсим Кариерни Материали” АД за разширение на обхвата на разрешените дейности на площадка “Пет могили изток” в кв. Вразждебна.

Става въпрос за приемане на нов строителен отпадък в количество до 300 000 тона на година, а именно бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия. 

Не мога да приема, че за пореден път някой планира да „рециклира“ огромно количество нови отпадъци в „Синьото“ езеро в кв. Враждебна.

Държа да отбележа, че през годините са установени множество нарушения при извършването на подобни дейности на няколко различни фирми опериращи на територията на кариера „Пет могили“. Дори след проверка от ноември 2020, назначена от Емил Димитров – Ревизоро, общинското дружество Софинвест уведомява кмета на СО, че капацитетът на тяхната площадката предвижда да бъде изчерпан до края на 2021. Въпреки това, сметището си работи на пълни обороти и вече се е превърнало в хълм от боклук.

Водните обекти, които са се образували от дейността на кариерата Пет могили и запълнени с вода от реката почти веднага, вече около 40 години са дом на много животински видове и се населяват от над 130 вида птици, част от които са защитени, а други застрашени от изчезване и включени в Червената Книга на България.

Напомням, че Басейнова дирекция би трябвало да е задвижила процедурата за обособяването на „Синьото“ езеро във воден обект. След това МОСВ трябва да го обяви за защитена зона.

Настоявам РИОСВ и Министерство на околната среда и водите да вземат всички необходими мерки за опазване на природата около квартал Враждебна и да придвижат в кратки срокове, започналите вече процедури по даване на статут на водните площи в непосредствена близост до кв.Враждебна! Настоявам “Холсим кариерни материали” АД да се откажат от инвестиционното си предложение.

Каква би трябвало да е съдбата на „Синьото“ езеро в кв. Враждебна според мен – да се преустанови веднага депонирането на всякакви отпадъци в депо Враждебна; да се обособи като защитена зона езерото, което е с размерите на половин Панчарево; да се изгребе хълмът от боклуци над второто езеро и да се изравни със земята. Така ще получим едно прекрасно място за отдих на 15 минути с кола от центъра на София.

Като общински съветник съм ангажиран с казуса и няма да се откажа, докато езерото не получи защитен статут, не престане изхвърлянето на отпадъци в него и не се рекултивира:

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10227481744927846

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10227230122517443

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10226950768453766

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10226838456486037

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10226826549908380

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/videos/359968012540487/

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10226733972394000

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10226664105927382

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10225871452231535

https://www.facebook.com/simeon.b.stavrev/posts/10225624992430194

София                                                                                                                        

21 октомври 2022

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Настоявам РИОСВ и Министерство на околната среда и водите да вземат всички необходими мерки за опазване на природата около квартал Враждебна и да придвижат в кратки срокове, започналите вече процедури по даване на статут на водните площи в непосредствена близост до кв.Враждебна! Настоявам "Холсим кариерни материали" АД да се откажат от инвестиционното си предложение.

Защо е важно:

Каква би трябвало да е съдбата на „Синьото“ езеро в кв. Враждебна според мен - да се преустанови веднага депонирането на всякакви отпадъци в депо Враждебна; да се обособи като защитена зона езерото, което е с размерите на половин Панчарево; да се изгребе хълмът от боклуци над второто езеро и да се изравни със земята. Така ще получим едно прекрасно място за отдих на 15 минути с кола от центъра на София.

Вид:

Становище

Отговор:

Свалете

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK