Текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО, извършени през 2018 г. и 2019 г.

03 декември 2019, вторник Viber

Попитахме за текущите ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО, извършени през 2018 г. и 2019 г.

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: Текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО, извършени през 2018 г. и 2019 г.

Правно основание: чл. 33, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

В статия на в-к „Капитал“ от 24.11.2019 г.[1] е посочено, че на запитване на медията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), зам.-кметът на Столичната община (СО) по финанси и стопанска дейност г-н Дончо Барбалов, е отговорил, че СО не разполага с информация за ремонтите в районите „Триадица“, „Оборище“, „Сердика“, „Средец“, „Лозенец“ и „Красно село“, както и кой ги е извършил и колко са стрували.

Тъй като законосъобразното и целесъобразно изразходване на общинските средства е въпрос от изключителна важност за българските граждани, а информацията в тази връзка е необходима, за да могат те да направят изводи за работата на общинската администрация, на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС), отправям към Вас следното питане (разделено в няколко пункта за по-голяма прегледност):

  1. Какви текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО са извършени през 2018 г. и 2019 г.? Ремонтите следва да бъдат индивидуализирани по райони на СО, конкретно местонахождение, площ, видове дейности, основание за възлагането и по всеки друг допълнителен признак, който води до по-голяма прозрачност и отчетност.
  2. Кои са изпълнителите на отделните ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО за 2018 г. и 2019 г.?
  3. Каква е стойността на всеки от извършените ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО за 2018 г. и 2019 г.? Извършените плащания следва да бъдат индивидуализирани по основание, време и размер.

Моля отговорът да бъде предствен писмено в заседание на СОС.

С уважение,

Методи Лалов

                          [1]https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/11/24/3996298_stolichna_obshtina_ne_znae_kolko_harchi_za_putni/

 

Накратко:

Поискахме информация за извършените текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на Столична община през 2018 и 2019 г., техните изпълнители и стойността им.

Защо е важно:

Законосъобразното и целесъобразно изразходване на общинските средства е въпрос от изключителна важност за българските граждани, а информацията в тази връзка е необходима, за да могат те да направят изводи за работата на общинската администрация.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5795

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK