Попитахме г-жа Фандъкова защо не спазва задължителните мерки за въздуха, постановени от съда

15.11.2019
Питане

Накратко

Зададохме няколко неудобни въпроса, свързани с ключови за въздуха мреки. Попитахме за: достъпа на гражданите до информация за чистия въздух; графика за машинното миене на улиците; достъпа на автомобили без поне EURO 3 до зона “Център”; реалния контрол върху спазването на наложените мерки; плана за засаждане на дървета.

Защо е важно:

За да не позволим адекватните мерки за въздуха да си останат завинаги в графата “предстоящо”.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук