Внесохме доклад, който ще позволи на район “Овча купел” да получи партерно помещение, подходящо за детско заведение, като обезщетение при бъдещ строеж върху терен - частна общинска собственост

29.06.2020
Доклад

Накратко

Едно от решенията на проблема с недостига на места в детските ясли и градини е да бъдат обособени партерни етажи в съществуващи или новостроящи се жилищни сгради, които да бъдат превърнати в самостоятелни целодневни центрове или филиали към съществуващи детски заведения. Кметът на район "Овча купел" Ангел Стефанов и общинският съветник Веселин Калановски внесоха в СОС доклад за изграждането на точно такова помещение. 
 Става въпрос за публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост срещу обезщетение. По възлагане на район Овча купел е изготвен идеен проект, който е съгласуван по всички части от главен архитект на „Овча купел“ и дарен за нуждите на района. При реализация на застроителния план е възможно районът да получи като обезщетение обект с 234 кв.м. застроена част на първи етаж в бъдещата сграда, със собствена дворна площ, вход с предверие, санитарен възел.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.