Внесохме допълненията си към предложената от СО актуализация на бюджета

29.04.2020
Други

Накратко

Предложихме да бъдат запазени парите за дълго отлагани инфраструктурни проекти: 1) основният ремонт на ул. Николай Коперник и ул. “Атанас Узунов” до ул. “Калиманци” – запазване на планираната сума вместо намаление с 900 000 лева; 2) реконструкцията на сграда баня "Горна баня" – запазване на планираната сума вместо намаление със 700 000 лева; 3) рехабилитацията ул. “Народно Хоро” – намаление на планираната сума със 787 000 лева до 2 000 000 вместо предложеното отпадане на обекта. Предложихме също да бъдат частично намалени сумите за текущи разходи за издръжка на общинската администрация (с отчитане на намалената цена на електро и топлоенергията). Да отпадне изцяло сумата за изграждането на център за биомаса. Да бъде увеличен резервът за непредвидени и неотложни разходи, но с увеличение от 1 млн., вместо с предложените от г-жа Фандъкова 3 млн.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.