Внесохме допълненията си към предложената от СО актуализация на бюджета

29 април 2020, сряда Viber

Внесохме допълненията си към предложената от СО актуализация на бюджета

ДО:

Кмета на Столична община

г-жа Йорданка Фандъкова

КОПИЕ ДО: 

Зам.-кмета на СО

направление Бюджет и финанси

г-н Дончо Барбалов

КОПИЕ ДО: 

Комисията по Финанси и бюджет към СОС

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Групата на Демократична България чрез Владислав Панев, общински съветник от групата. 

Относно: Изменение и допълнение на проект за решение по Доклад № СОА20-ВК66-3190/23.04.20 относно актуализация на бюджета на СО за 2020 г.

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Напълно споделяме необходимостта от актуализация на бюджета на Столична община с оглед на неблагоприятните последици от пандемията и взетите мерки за преодоляването й. Съгласни сме с Вашите изводи за очакваното намаление на приходите в общинския бюджет, като дори смятаме че прогнозите на администрацията на СО са твърде оптимистични. Наясно сме и че това не е последната актуализация на бюджета на града ни. И точно заради това не можем да подкрепим толкова драстично намаляване на инвестиционните разходи на такъв ранен етап. 

В капиталовата програма има проекти, за които ние, още при приемането на бюджета, предупреждавахме, че са ненужни и напълно подкрепяме тяхното отпадане в предложената от Вас актуализация. Има обаче и забавяни в продължение на години проекти, които най-накрая бяха намерили своето място в капиталовата програма и не е правилно да отлагаме с още една година. 

Ние считаме, че има други пера в текущите разходи, които биха могли да бъдат оптимизирани и по този начин да запазим важни инвестиционни проекти. Нашето предложение за намаление на разходите за издръжка на администрацията ги запазва над нивата от 2019 и също така се базира и на спадналите цени на топлоенергията и електроенергията. 

Също така не подкрепяме ненужно голямото увеличение на средствата, предвидени за резерв за непредвидени и неотложни нужди и предлагаме то да бъде в по-малък размер.

В този смисъл предлагаме следните промени в проекта за решение по Доклад № СОА20-ВК66-3190/23.04.20 относно актуализация на бюджета на СО за 2020 г.:

  1. Да се промени, както следва:

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, 51-00 Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – увеличение на разходите с 2 900 000 лева спрямо предложеното, както следва:

По обекти:

– Рехабилитация ул. Народно Хоро – намаление със 787 000 лева вместо предложеното намаление с 2 787 000 лева. 

– Основен ремонт на ул. Николай Коперник и ул. Атанас Узунов до ул. Калиманци – запазване на планираната сума вместо намаление с 900 000 лева

  1. Да се промени, както следва:

Дейност 627 Управление на дейности по отпадъците – 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти – намаление с 300 000 лева, както следва: 

По обекти:

– Изграждане на център за биомаса – допълнително намаление с 300 000 лева над предложените, до 0 лева. 

  1.       Да отпадне намалението на разходите по:

Дейност 759 Други дейности по културата – 51-00 Основен ремонт – увеличение със 700 000 лева спрямо предложеното, както следва: 

По обекти:

–   Реконструкция на сграда баня “Горна баня” – запазване на планираната сума вместо намаление със 700 000 лева 

  1.       Да се добави в Текущи разходи – намаление:

Дейност 122 Общинска администрация – 10-00 издръжка местни дейности –  намаление на разходите с 1 300 000 лева за сметка на по-ниски режийни разходи. 

  1. Да се промени, както следва:

Текущи разходи:

Функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 Резерв – 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи – увеличение с 1 млн. лв. вместо увеличение с 3 млн. лв. 

 

Предложението на групата на Демократична България е за намаление на разходите с 3 600 000 лева (точки 2, 4 и 5), както и за увеличение със същата сума (точки 1 и 3).

 

29.04.2020 С уважение:

Владислав Панев

гр. София 

 

Накратко:

Предложихме да бъдат запазени парите за дълго отлагани инфраструктурни проекти: 1) основният ремонт на ул. Николай Коперник и ул. “Атанас Узунов” до ул. “Калиманци” – запазване на планираната сума вместо намаление с 900 000 лева; 2) реконструкцията на сграда баня "Горна баня" – запазване на планираната сума вместо намаление със 700 000 лева; 3) рехабилитацията ул. “Народно Хоро” – намаление на планираната сума със 787 000 лева до 2 000 000 вместо предложеното отпадане на обекта. Предложихме също да бъдат частично намалени сумите за текущи разходи за издръжка на общинската администрация (с отчитане на намалената цена на електро и топлоенергията). Да отпадне изцяло сумата за изграждането на център за биомаса. Да бъде увеличен резервът за непредвидени и неотложни разходи, но с увеличение от 1 млн., вместо с предложените от г-жа Фандъкова 3 млн.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-3341 от 29.04.20

Вносители:

Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK