За поредна година поискахме повече информация относно отчетността на ОП "Екоравновесие"

11.01.2022
Други

За поредна година поискахме повече информация относно отчетността на ОП "Екоравновесие"

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на достъп до обществена информация

от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

Уважаема г-жо кмет,

Моля, на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация, да ми предоставите наличната в Столична община информация относно ОП“Екоравновесие“:

  1. Месечните финансови отчети и годишния финансов отчет на ОП“Екоравновесие“ за 2021 г. съгласно чл. 11, т. 9 от Правилника за организацията на дейността на ОП „Екоравновесие“.
  2. Финасовия разчет на ОП“Екоравновесие“ за 2022 г. съгласно чл. 11, т.10 от Правилника за организацията на дейността на ОП „Екоравновесие“.
  3. Тригодишната финансова прогноза на ОП „Екоравновесие“ съгласно чл. 11, т.10 от Правилника за организацията на дейността на ОП „Екоравновесие“
  4. Отчет за 2018-2021 г. на изпълнението на мерките по т. VI от Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012-2016, продължено (изпълнението на мерките по т. VI) с Решение 38 от 08.02.2018 г. на СОС.

В случай, че някой от документите още не е наличен (изготвен), моля да ми предоставите останалите.

Желая да получа исканата обществена информация на: Копия, предоставени по електронен път.

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА22-ЕВ01-10/ 11.01.2022 г.
Можете да следите напредъка по преписката тук.

Сектор:

София - благоустроена столица

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Още документи по темата

Няма публикации.