Зададохме неудобните въпроси за пукнатините на “Лъвов мост”

24.02.2021
Питане

Накратко

Зададохме на столичния кмет въпроси, свързани с пукнатините, появили се в асфалтовата настилка на пътния участък, свързващ “Лъвов мост” с бул. “Сливница”. Въпросите ни са свързани с това дали СО е поставила в обществената поръчка изисквания за това какъв да бъде типът на мостовите съоръжения, както и за това какви проверки са правени на транспортния възел след приемането на строителните и монтажни работи.

Защо е важно:

Целта на въпросите ни е да разберем дали Столична община се е проявила като добър стопанин и дали столичният кмет и неговата администрация са взели най-добрите решения, които да гарантират обществения интерес при проектирането и строителството на мостовете, част от транспортния възел “Лъвов мост”.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.