Зададохме неудобните въпроси за пукнатините на “Лъвов мост”

24 февруари 2021, сряда Viber

Зададохме неудобните въпроси за пукнатините на “Лъвов мост”

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от
Методи Лалов

Общински съветник от “Демократична България” в СОС       

                                         

Относно: наличие на дефекти – пукнатини в асфалтовата настилка в пътния участък, свързващ “Лъвов мост” с бул. “Сливница”, част от транспортен възел “Лъвов мост”  

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.                                                  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

Българските граждани за пореден път станаха свидетели на дефекти на инфраструктурен проект на значителна стойност (над 22 млн. лева) на Столична община, появили се сравнително скоро след неговата реализация.

В качеството си на общински съветник съм длъжен да защитавам интереса на столичани при разходването на публичните средства и да следя направената обществена инфраструктура да бъде безопасна, функционална, надеждна, технически и естетически издържана и щадяща околната среда.    

За да могат българските граждани да направят изводи дали Вие и ръководената от Вас общинска администрация сте взели най-добрите решения, които да гарантират обществения интерес при проектирането и строителството на мостовете, част от транспортния възел “Лъвов мост”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС, отправям към Вас следното питане

  1. СО поставяла ли е изисквания в рамките на възложената от нея обществена поръчка какъв да бъде типа на мостовите съоръжения при проектирането и строителството на транспортен възел “Лъвов мост”? 
  2. Известно е в теорията и практиката по масивни конструкции, че при “интегралните мостове” няма лагери и деформационни фуги, вкл. при устоите, което води до редица предимства при проектирането, изграждането, експлоатацията, поддържането, опазването на природната среда, реконструкцията и рехабилитацията на тези съоръжения, включително икономически такива в сравнение с мостовете с лагери и деформационни фуги. С оглед на това какви са мотивите на СО да не възложи да бъдат изградени именно такъв тип мостове на транспортния възел “Лъвов мост? 
  3. Извършвани ли са, колко, кога и с какви резултати проверки на мостовете на транспортния възел “Лъвов мост” след приемане на строителните и монтажни работи (извън процедурата по приемане на изпълнението), за да се установи действителното им качество, както и техническото състояние на съоръженията в условията на експлоатация (това би сторил всеки добър стопанин, независимо че съоръженията са в гаранция)? 
  4. При справка в специализирана литература, в общодостъпни сайтове на строителни фирми и производители на строителни елементи и материали, дори за неспециалист е видно, че деформационните фуги имат специфична конструкция и се изграждат чрез използване на специални елементи при спазване на съответна технология. С оглед на това появилите се на асфалтовата настилка пукнатини на “Лъвов мост”, в произволна геометрия, широчина и дълбочина, имат ли според Вас характер на деформационни фуги?

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС.

С уважение,
Методи Лалов
Общински съветник

 

 

Накратко:

Зададохме на столичния кмет въпроси, свързани с пукнатините, появили се в асфалтовата настилка на пътния участък, свързващ “Лъвов мост” с бул. “Сливница”. Въпросите ни са свързани с това дали СО е поставила в обществената поръчка изисквания за това какъв да бъде типът на мостовите съоръжения, както и за това какви проверки са правени на транспортния възел след приемането на строителните и монтажни работи.

Защо е важно:

Целта на въпросите ни е да разберем дали Столична община се е проявила като добър стопанин и дали столичният кмет и неговата администрация са взели най-добрите решения, които да гарантират обществения интерес при проектирането и строителството на мостовете, част от транспортния възел “Лъвов мост”.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-1822/23.02.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK