Зададохме въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

01 март 2021, понеделник Viber

Зададохме въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

От Тома Белев – общински съветник от Демократична България

Относно:  стопанисването и контрола върху шахтите собственост на Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова,

Във връзка с трагичният инцидент от 14.02.2012 г на бул. „ Академик Иван Евстатиев Гешов“ 15 на основание чл. 129,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля в рамките на Вашата компетентност да ме информира относно следните въпроси свързани с шахтите на подземната инфраструктура собственост  на Столична община: 

  • Каква е дължината на шахтите от подземната инфраструктура собственост на Столична община ?
  • Каква е дължината на шахтите собственост на лица различни от столична община разположени върху общинска собственост? Моля да посочите отделните собственици и дължината на техните шахти?
  • На кои длъжностни лица или структури на СО е поверено стопанисването, опазването и контрола върху шахтите, собственост на СО,  и с какви актове?
  • Ползват ли трети лица шахтите собственост на столична община, по какъв ред и условия, вкл. и финансови?
  • Кои длъжностни лица или структури на СО са извършвали стопанисването, ползването и контрола на шахтата на бул. „ Академик Иван Евстатиев Гешов“ 15 за периода 2011 – 2021г.?
  • Ползват ли и ползвали ли са  трети лица шахтата на бул. „ Академик Иван Евстатиев Гешов“ 15 и на какво основание?
  • Каква система за контрол действа в СО относно ползването на шахтите собственост на СО?  Оценявате ли тази система като ефективна?
  • Считате ли, че нормативната база приета от СОС достатъчно ясно регламентира създаването, ползването, опазването и контрола на шахтите от подземната инфраструктура? Ако има недостатъци или непълноти, моля да посочите по отношение на какво са те?

Желая да получа отговор в  писмен вид, който да обсъдим на заседание на СОС

С уважение,
Тома Белев

Накратко:

Вследствие на трагичния инцидент от 14 февруари 2021 г., отправихме към кмета на Столична община въпроси относно размера, стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура. Поискахме от столичния кмет да даде и оценка на нормативната база, приета от СОС - дали достатъчно ясно регламентира създаването, ползването, опазването и контрола на шахтите от подземната инфраструктура и ако не - какви са пропуските в нея.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2028/01.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK