ГЕРБ и „Патриотите“ „приватизираха“ комисии в Столичния общински съвет

10.06.2021

Мнозинството в Столичния общински съвет лиши групата на „Демократична България“ от представители в няколко комисии, като по този начин безпрецедентно нарушиха баланса в тях. Съветниците от ГЕРБ-СДС и групата на „Патриоти за София“ гласуваха против влизането на представители на „Демократична България“ в три постоянни комисии.

Промените се наложиха заради напускането на СОС на двама общински съветници. Владислав Панев беше депутат в 45-ото Народно събрание и отново е кандидат за изборите на 11 юли, а Любомир Георгиев стана член на Централната избирателна комисия. На тяхно място влязоха Борис Милчев и Пеню Пенев. Това наложи някои вътрешни размествания по ресорите на съветниците на демократите.

Според правилника съставът на комисиите се разпределя на квотен принцип в зависимост от размера на групите. Всеки съветник има право да присъства в до 3 комисии според компетенциите си. В началото на дейността комисиите бяха гласувани анблок и тогава принципите бяха спазени. Сега, след промените в състава на СОС обаче мнозинството реши да “приватизира“ няколко комисии, като ги остави с по-малка опозиция.

Досегашният съветник Тома Белев беше освободен като член на комисията за връзки с гражданското общество, но не беше избран в комисията по транспорт и пътна безопасност и СОАПИ. Новият съветник Борис Милчев не беше приет в комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, където е неговата експертна сила. И отказаха да освободят Михаил Паргов от комисията по архитектура.

По този начин „Демократична България“ остава с човек по-малко в комисията по транспорт и надзорния съвет на СОАПИ заради непопълване на бройката.

 „Това е абсолютно безпрецедентно поведение, което лишава „Демократична България“ от възможността да участва на експертно ниво в ключови комисии на СОС и възможност да влияем върху бъдещето на важни сектори. Мнозинството от ГЕРБ-СДС и „Патриотите“ на практика оставиха комисиите без силна опозиция. Това е нова форма на приватизация в управлението на София“, коментира Яна Тодоранова от групата на „Демократична България“.