Главният архитект на Столична община да подаде оставка, ако му е останало поне малко чувство за такт и достойнство

10 февруари 2022, четвъртък Viber

Главният архитект на Столична община да подаде оставка, ако му е останало поне малко чувство за такт и достойнство

Декларация от името на групата на “Демократична България” в Столичния общински съвет

Отговорност. В тълковния речник можем да намерим конкретно какво точно означава, а именно – „съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение“. Отговорността и политическото управление, без значение на национално или местно ниво, са неразривно свързани и е задължително да останат такива.

Доста често през последните 15 години понятието „отговорност“ се употребява и хвърля в общественото пространство както е удобно на съответния властимащ от партията, която управлява Столична община.

Твърде много са примерите за политически лица на конкретни позиции, които отказват да поемат своята професионална и политическа отговорност и да освободят обществото от своето токсично присъствие. Още повече са примерите за техни  действия или бездействия, с които демонстрират политическо високомерие и работят против интереса на гражданите.

Не би било преувеличено, ако кажем, че в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община цари хаос. Не са никак малко публикациите в медиите за проблеми с различни казуси в столични райони. И главният архитект носи основната отговорност за този хаос.

През декември 2021 г. към народния представител от „Демократична България‘ Ивайло Мирчев се обърнаха граждани с жалби и сигнали, касаещи действия и бездействия на главния архитект на Столична община и подчинената му администрация, по отношение неспазване на определените срокове при одобряване на подробни устройствени планове, издаване на разрешения за строеж, заповеди за допълването им, удостоверения за търпимост и въвеждане на строежите в експлоатация, както и бездействие на общинската администрация по постъпили жалби и сигнали за незаконно строителство или нарушения в строителството на територията на Столична община. 

През изминалата седмица от отговора на споменатото питане за пореден път не се изненадахме, че са констатирани системни нарушения в действията на представител на настоящите управляващи Столична община. В конкретният случай благодарение на проверка на ДНСК, чрез която са:

  • Установени лоши практики, масово и необосновано забавяне в сроковете по преписките.
  • Констатирано е забавяне на произнасянето извън определените законоустановени срокове, като НАГ СО не прилага разпоредбата на чл. 5в от ЗУТ /административният орган може само еднократно да изисква отстраняване на нередности в 14-дневен срок/.
  • Установено е удължаване на сроковете за съгласуване на ПУП и одобряване на ПУП поради създадена организация на вътрешно съгласуване между дирекции и отдели, което води до значително забавяне на инвестиционния процес. Съобщаването на актовете не е съобразено с изискванията на АПК за икономия на време. Процедурата е бавна и тромава – съобщаването се извършва от районните администрации, вместо от органа издал акта.
  • Установено е значително забавяне в срока за издаване на визи за проектиране. Прави впечатление огромното време, което отнема вътрешно ведомственото съгласуване.
  • Установено е, че при искане за одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж многократно се изисква отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи без да се поставя срок. При по-голямата част от проверените досиета по въвеждане на строежите в експлоатация е установено, че не е спазен срокът за произнасяне съгл. чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.
  • Установено е, и че преписките се връщат за доокомплектоване без да се посочват конкретни документи.
  • Установено е при заявления за издаване на удостоверения за търпимост да се изисква многократно отстраняване на нередности и/или представяне на допълнителни документи без да се определя срок.  Преписките се процедират със забавяне, което е значително без издаване или отказ от издаване на искания документ.
  • Установено е, че в голямата си част не  са спазени сроковете по чл. 57 от АПК при изпълнение на задълженията по реда на чл. 223, ал. 1, ал 2 и ал. 3 от ЗУТ. Прави впечатление големият период от време от съставяне на констативният акт и последващите действия от НАГ /издаване на заповеди за спиране, премахване и забрана ползване/. Длъжностните характеристики на служителите от НАГ не отговорят на действащата структура. Не е изпълнено задължението по чл. 17, ал. 3 от ЗКН за създаване на звено за изпълнение на функциите по чл. 84 вр. чл. 17, ал. 3-6 от ЗКН. Това е в ущърб на осъществяване на политиката по опазване на културното наследство не само на територията на СО, но и в целия Югозападен район на планиране. Липсата на звено възпрепятства и води до забавяне на съгласувателните процедури по ЗУТ на инвестиционните проекти за строежи на обекти на културното наследство.

Тъй като в Закона за устройство на територията е ясно споменато какви действия следва да се предприемат при констатиране на системни нарушения от страна на главния архитект, и ако у арх. Здравков е останало поне малко чувство за такт и достойнство, то нека подаде оставка и освободи столицата от себе си, като по този начин градът ни ще може да започне дългия и болезнен път на своето, а и на столичните институции, възстановяване.

Новини и коментари

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Симеон Ставрев, ДБ: Опасявам се, че Столична община отново ще се оправдае с МВР и няма да се предложи решение за войната по пътищата

Симеон Ставрев, ДБ: Опасявам се, че Столична община отново ще се оправдае с МВР и няма да се предложи решение за войната по пътищата

Симеон Ставрев, ДБ: Целият полицейски ресурс в София е зает с опазването на незаконно шествие, вместо да се ангажира с войната по пътищата

Симеон Ставрев, ДБ: Целият полицейски ресурс в София е зает с опазването на незаконно шествие, вместо да се ангажира с войната по пътищата

Защо г-жа Фандъкова излъга жителите на "Мусагеница", които протестират всеки ден срещу строеж на издателя Петьо Блъсков?

Защо г-жа Фандъкова излъга жителите на "Мусагеница", които протестират всеки ден срещу строеж на издателя Петьо Блъсков?

Настояваме Метрополитен да не харчи над 1 000 000 лева за неефективен проект

Настояваме Метрополитен да не харчи над 1 000 000 лева за неефективен проект

Всички новини

От медиите

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Димитър Божилов пред bTV Radio за важните теми на Триадица

Димитър Божилов пред bTV Radio за важните теми на Триадица

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK