Главният архитект на Столична община да подаде оставка, ако му е останало поне малко чувство за такт и достойнство

10 февруари 2022, четвъртък Viber

Главният архитект на Столична община да подаде оставка, ако му е останало поне малко чувство за такт и достойнство

Декларация от името на групата на “Демократична България” в Столичния общински съвет

Отговорност. В тълковния речник можем да намерим конкретно какво точно означава, а именно – „съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение“. Отговорността и политическото управление, без значение на национално или местно ниво, са неразривно свързани и е задължително да останат такива.

Доста често през последните 15 години понятието „отговорност“ се употребява и хвърля в общественото пространство както е удобно на съответния властимащ от партията, която управлява Столична община.

Твърде много са примерите за политически лица на конкретни позиции, които отказват да поемат своята професионална и политическа отговорност и да освободят обществото от своето токсично присъствие. Още повече са примерите за техни  действия или бездействия, с които демонстрират политическо високомерие и работят против интереса на гражданите.

Не би било преувеличено, ако кажем, че в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община цари хаос. Не са никак малко публикациите в медиите за проблеми с различни казуси в столични райони. И главният архитект носи основната отговорност за този хаос.

През декември 2021 г. към народния представител от „Демократична България‘ Ивайло Мирчев се обърнаха граждани с жалби и сигнали, касаещи действия и бездействия на главния архитект на Столична община и подчинената му администрация, по отношение неспазване на определените срокове при одобряване на подробни устройствени планове, издаване на разрешения за строеж, заповеди за допълването им, удостоверения за търпимост и въвеждане на строежите в експлоатация, както и бездействие на общинската администрация по постъпили жалби и сигнали за незаконно строителство или нарушения в строителството на територията на Столична община. 

През изминалата седмица от отговора на споменатото питане за пореден път не се изненадахме, че са констатирани системни нарушения в действията на представител на настоящите управляващи Столична община. В конкретният случай благодарение на проверка на ДНСК, чрез която са:

  • Установени лоши практики, масово и необосновано забавяне в сроковете по преписките.
  • Констатирано е забавяне на произнасянето извън определените законоустановени срокове, като НАГ СО не прилага разпоредбата на чл. 5в от ЗУТ /административният орган може само еднократно да изисква отстраняване на нередности в 14-дневен срок/.
  • Установено е удължаване на сроковете за съгласуване на ПУП и одобряване на ПУП поради създадена организация на вътрешно съгласуване между дирекции и отдели, което води до значително забавяне на инвестиционния процес. Съобщаването на актовете не е съобразено с изискванията на АПК за икономия на време. Процедурата е бавна и тромава – съобщаването се извършва от районните администрации, вместо от органа издал акта.
  • Установено е значително забавяне в срока за издаване на визи за проектиране. Прави впечатление огромното време, което отнема вътрешно ведомственото съгласуване.
  • Установено е, че при искане за одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж многократно се изисква отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи без да се поставя срок. При по-голямата част от проверените досиета по въвеждане на строежите в експлоатация е установено, че не е спазен срокът за произнасяне съгл. чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.
  • Установено е, и че преписките се връщат за доокомплектоване без да се посочват конкретни документи.
  • Установено е при заявления за издаване на удостоверения за търпимост да се изисква многократно отстраняване на нередности и/или представяне на допълнителни документи без да се определя срок.  Преписките се процедират със забавяне, което е значително без издаване или отказ от издаване на искания документ.
  • Установено е, че в голямата си част не  са спазени сроковете по чл. 57 от АПК при изпълнение на задълженията по реда на чл. 223, ал. 1, ал 2 и ал. 3 от ЗУТ. Прави впечатление големият период от време от съставяне на констативният акт и последващите действия от НАГ /издаване на заповеди за спиране, премахване и забрана ползване/. Длъжностните характеристики на служителите от НАГ не отговорят на действащата структура. Не е изпълнено задължението по чл. 17, ал. 3 от ЗКН за създаване на звено за изпълнение на функциите по чл. 84 вр. чл. 17, ал. 3-6 от ЗКН. Това е в ущърб на осъществяване на политиката по опазване на културното наследство не само на територията на СО, но и в целия Югозападен район на планиране. Липсата на звено възпрепятства и води до забавяне на съгласувателните процедури по ЗУТ на инвестиционните проекти за строежи на обекти на културното наследство.

Тъй като в Закона за устройство на територията е ясно споменато какви действия следва да се предприемат при констатиране на системни нарушения от страна на главния архитект, и ако у арх. Здравков е останало поне малко чувство за такт и достойнство, то нека подаде оставка и освободи столицата от себе си, като по този начин градът ни ще може да започне дългия и болезнен път на своето, а и на столичните институции, възстановяване.

Новини и коментари

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Всички новини

От медиите

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK