Насреща сме да направим финансовите разчети, ако управляващите не знаят откъде да намерят средства за децата на София

01.06.2020

Миналата седмица апелирахме към Столична община за това протестиращите родители да бъдат изслушани в Постоянната комисия по образование към СОС. Отговор така и не получихме. Представители на протеста са имали среща днес с ресорния зам.-кмет Чобанов. На нея са чули от зам.-кмета, че общината не е против ваучери за “алтернативни” детски заведения, но е необходимо този тип заведения да бъдат законово уредени. 

По думите на родителите, присъствали на срещата, Чобанов изрично е заявил, че общината е “ЗА” ваучери за необщински заведения. В изявление пред медиите обаче зам.-кметът казва, че "Компенсация под формата на парични ваучери за неприетите деца не е възможна" и "Общината не разполага с такива средства и няма как да ги предостави, а нашите средства, които са значително ограничени, се инвестират в изграждането на нови обекти"

Въпреки нашия апел, протестиращите не са били поканени да присъстват на утрешното заседание на Комисията по образование, където да бъдат изслушани от представители на всички политически групи в СОС. 

Адекватното решение? 

Краткосрочно - да бъде въведена ваучерната система, която предложихме още в предизборната си кампания, а после внесохме и като допълнение към Бюджет 2020 за София. Така, докато си осигурява ресурс и строи нови детски заведения, СО ще може да компенсира децата и родителите с постоянен адрес на територията на общината, които са заявили, но не са получили достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование в общинска институция. 

Ако управляващите Столична община не знаят откъде да намерят нeобходимите средства за децата на София, ние от Демократична България сме насреща, за да подготвим нужните финансови разчети.

Дългосрочно - на базата на информацията за новородените деца Столична община трябва да планира с хоризонт 3 години напред каква необходимост ще има от места за прием в детските ясли и градини. Да има сигурни места за всички деца следва да бъде ключов приоритет, подплатен с необходимото финансиране и с бързо осигуряване на терени и подготвяне на проектите за нови сгради. При недостиг на средства в общинския бюджет, трябва на първо място да се търси целево финансиране от държавния бюджет и от оперативните програми на Европейския съюз, а ако и те не са достатъчни, то това е инвестиция, за която е напълно оправдано и поемането на дългосрочен общински дълг.

Също така там, където има нужните условия, е възможно повече деца от първа и втора предучилищни групи да бъдат насочвани към училищата, като по този начин се освободят повече места за по-малките в детските заведения.