Общински съветници от “Демократична България” искат мандатът на Волен Сидеров да бъде прекратен

02.06.2021

Съветниците от “Демократична България” Методи Лалов и Борислав Игнатов поискаха предсрочно прекратяване на пълномощията на Волен Сидеров (Атака) от Столичния общински съвет, ако се окаже, че системни негови отсъствия са без причина. Двамата отправят искане председателят на СОС Елен Герджиков да им предостави информация по случая. 

Волен Сидеров е отсъствал от 24 от общо 33 заседания на Съвета, както и редовно не взима участие в комисиите по здравеопазване и социална политика и по опазване на околната среда, земеделие и гори. Не е участвал и в нито едно заседание на Комисията по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, когато той отсъства без уважителни причини (служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др.) от 3 поредни заседания или от общо 5 заседания през годината.

Общинските съветници от “Демократична България” сега искат от Герджиков да даде отговор дали има основателни причини за отсъствията на Волен Сидеров от заседания на СОС, както и дали те са упоменати, има ли наложени санкции за тях и в какъв размер са те. Те питат и дали като председател на СОС Герджиков е искал предсрочно прекратяване на пълномощията на Волен Сидеров. 

Интересуват се и от въпроса какви са механизмите за наблюдение и контрол на отсъствията на общинските съветници от заседанията на СОС и от комисиите.

“Като общински съветници – очевидци на това положение, не можем да бъдем мълчаливи зрители, тъй като то е във вреда на интересите на столичани”, се казва в писмото.