Кандидат за общински съветник

Искрен Цветославов Арабаджиев

Преференция №154.
66

Биография

Искрен Арабаджиев – на 28 г., семеен. Бакалавър по “Икономика” и магистър по ‘Счетоводство и одит” към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Активно защитава правата и интересите на студентската общност като член на Студентски съвет два мандата. От 4 години работи в сферата на данъците, счетоводството и финансите. Владее английски и немски език. Член на ДСБ р-н „Студентски“ от 2015 г.

Нашият
Екип