Кандидат за районен кмет на Люлин

Йордан Николаев Янков

66

Биография

Завършил военно училище „Васил Левски“, гр. Велико Търново. Специализирал е професионалния си профил в областта на военните комуникации в структурите на Българската армия и Министерството на отбраната. Заемал е различни командни и ръководни длъжности и е освободен от военна служба като полковник, началник на отдел. От 2016 работи в частния сектор като експерт комуникации в сферата на защита на класифицираната информация в Комуникационните и информационните системи.
Той е добре организиран и ефективен, човек с амбиции и доказани управленчески качества. Има изградени навици за самодисциплина и самоконтрол, работи устойчиво в критични ситуации.
Счита, че в политическия живот на България Коалицията „Демократична България – Обединение“ е единственият център, който предлага работещи политически решения и притежава способен екип за организиране и управление на обществените отношения, свързани с местното самоуправление. Йордан Янков е от този екип.
Като човек с дългогодишен управленчески опит и неприкрити политически амбиции Йордан Янков заявява да прилага политиката и да постига целите на Коалицията „Демократична България – Обединение“ в общинската администрация като кмет на район Люлин за постигане на нейните политически цели и изпълнение на програмата й за управление.
Столичният общински съвет е слабо загрижен за проблемите на хората в крайните квартали на София, но хората в тях желаят промени в средата в която живеят – електронно административно обслужване, тротоари и велосипедни алеи, улично осветление, премахване на изоставени или недовършени строежи, достъп до „Западен парк“ и т.н.
Това е човекът, който може, има знанията и способностите да управлява и решава проблемите в община район Люлин.

Нашият
Екип