Кандидат за кмет на кметство на с.Владая

Кристияна Колева Колева

66

Биография

Кристияна Колева Колева образование висше. НСА.
Дъгогодишен треньор на националните отбори на България, Албания и Косово
Моята програма ще е свързана с моето мото:
Прозрачност, активност, надграждане, комуникация.
Основни цели ще бъдат: ефикасност в сметосъбиратето,снегопочистването и построявате на спортна зала в празните помещения на кметството.

Нашият
Екип