Кандидат за общински съветник

Мария Любомирова Кавлакова

Преференция №128.
66

Биография

Мария Кавлакова – бакалавър „Икономика на масмедиите“ и магистър „Връзки с обществеността“; Родена и израснала в София; Макай на три деца. Мария Кавлакова е член на НС на „Зелено Движение“ и инициатор на редица граждански инициативи.
Основни приоритети на Мария Кавлакова са:

  • Образование в т.ч. силно гражданско образование
  • Култура
  • Социална справедливост
  • Устойчиво развитие
  • Опазване на околната среда
Нашият
Екип