Избран за районен кмет на Красно село

Росина Георгиева Станиславова

66

Биография

Драги съкварталци,

Казвам се Росина Станиславова и съм кандидат за кмет на район Красно село.

Живея в район Красно село повече от 30 години и се боря за решаване на проблемите на живеещите в него вече 10 години - като активен гражданин – участник в различни неформални групи и като член и председател на Граждански Районен Обществен Съвет (ГРОС) - Красно село и Гражданско Сдружение Бели Брези. Организирали сме и сме участвали в различни местни инициативи за запазване на малкото ни останала нормална жизнена среда от посегателствата на алчни корпоративни интереси и разхищенията, пречинени от общински служители. Винаги сме търсили решения, които да бъдат в полза на хората и бъдещето на района и сме помагали на всеки, чиято кауза е била насочена в тази посока. Много от нашите битки завършиха успешно, при други не можахме да се преборим с безочието, безотговорността и формализма на общинската администрация.

След толкова години опити да постигнем положителни промени чрез съдействие на общинската администрация „отвън“, реших да пренебрегна личните си интереси, като оставя семейния си бизнес и посветя времето, усилията и знанията си на благополучието на нашия район, работейки в районната администрация. Аз не съм сама – зад мен стоят многобройни съмишленици – доброволци от района, които с компетентността си в различни области и с решителността за действие са доказали, че промяната към по-добър живот е възможна. Възможна е само по един начин: чрез съвместни действия и чисти намерения.Сигурна съм, че заедно с гражданите от района можем да постигнем много повече за неговото благоустройство и за благополучието на населението му чрез следните действия:

1. Ще сформираме екип от професионалисти, които живеят с мисленето за промяна в политиката на общината, които разбират от управление на градската среда, могат и биха носили реалната отговорност за действията си.

2. Ще създадем и приложим механизъм за участие и контрол от страна на гражданите, който ще включва:
• участие на компетентни граждани в отворени експертни съвети;
• срещи с жители на различните под-райони с цел създаване на ясна картина върху проблемите специфични за всеки под-район;.
• допитвания по важни въпроси и други форми на открита комуникация с жителите на района.

3. Ефективно, почтено и прозрачно ще управляваме на средствата на района. Заедно с гражданите ще формулираме приоритетите, към които да насочим финансиране.
Ще направим ревизия на всички незаконни сделки (нищожни) за отнети имоти, които са били собственост на района ни за публични мероприятия, като училища, детски градини и терени определени за спорт, връщането им за реализиране на тези дейности.

4. Своевременно ще отстраняваме възникналите проблеми в околната среда чрез бърза реакция на сигналите за нередности и обратна връзка към гражданите;

5. Ще отстояваме интересите на живеещите в нашия район пред Голяма Столична Община;

6. Ще стимулираме служителите на общината към проактивност и лично опознаване на проблемите на района – всеки от тях ще напуска значително по-често комфортните си кабинети, за да бъде близко до хората и техните проблеми.

Надявам се, да е дошло време да ни управляват хора, които милеят не за власт, а в името на модел, който би показал на повече хора, че има смисъл от усилията ни , че всичко зависи от нас самите!

Днес правя крачка напред, за да поема истинска отговорност за управлението на района – не само като активен гражданини, а и като кмет!

Вярвам, че бъдещето на София зависи от теб и мен!

Документи