Тома Георгиев Белев

Тома Георгиев Белев в социалните мрежи:

Тома Белев – инженер по горско стопанство, магистър по опазване на природната среда. Работи за Асоциацията на парковете в България по проекти за екологично образование. Участвал е в създаването на много защитени територии и зони от Натура 2000 и в действия за опазване на вековните и заливните гори, дюните и степите у нас.

Свързани новини и позиции

Няма намерени резултати.

Медийни участия

Тома Белев пред Факти.бг

Тома Белев пред Факти.бг

Как изчезват софийските гори? Скандал със сеч в коритото на р. Искър. Тома Белев с подробности.

Как изчезват софийските гори? Скандал със сеч в коритото на р. Искър. Тома Белев с подробности.

ЕКСКЛУЗИВНО Тома Белев: България вече 10 години не прави нищо срещу мръсния въздух

ЕКСКЛУЗИВНО Тома Белев: България вече 10 години не прави нищо срещу мръсния въздух

Тома Белев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", ТV+ и ТV1

Тома Белев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", ТV+ и ТV1

Честно казано с Марта Георгиева и Тома Белев

Честно казано с Марта Георгиева и Тома Белев

Тома Белев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", TV+ и TV1

Тома Белев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", TV+ и TV1

Гласувайте за кандидатите на Демократична България. България може много повече. Номерът е 66.

Гласувайте за кандидатите на Демократична България. България може много повече. Номерът е 66.

Ще върнем Витоша на гражданите. Знаем как.

Ще върнем Витоша на гражданите. Знаем как.

Покажи още

Документи

Поискахме отмяна на спорно решение на Столичния общински съвет

Поискахме отмяна на спорно решение на Столичния общински съвет

Настояваме за отпадане на новото строителство на сгради и паркинги в преработения проект за ПУП на Борисовата градина

Настояваме за отпадане на новото строителство на сгради и паркинги в преработения проект за ПУП на Борисовата градина

Поискахме да разберем защо е намалена площта на градина, предназначена за дарение към Столична община

Поискахме да разберем защо е намалена площта на градина, предназначена за дарение към Столична община

Поискахме повече информация за незаконно строителство в защитената местност "Манастирска кория"

Поискахме повече информация за незаконно строителство в защитената местност "Манастирска кория"

Попитахме как Столична община планира и опазва дърветата от уличното озеленяване

Попитахме как Столична община планира и опазва дърветата от уличното озеленяване

Отново се обърнахме към кмета с въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

Отново се обърнахме към кмета с въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

Поискахме повече информация за ремонта на бул. "Тодор Каблешков"

Поискахме повече информация за ремонта на бул. "Тодор Каблешков"

Попитахме столичния кмет за всички неясноти по финансирането на проекта за минералната баня в Овча купел

Попитахме столичния кмет за всички неясноти по финансирането на проекта за минералната баня в Овча купел

Поискахме институциите да предприемат мерки за премахването на незаконно сметище

Поискахме институциите да предприемат мерки за премахването на незаконно сметище

Обжалвахме незаконните действия на мнозинството в Столичния общински съвет

Обжалвахме незаконните действия на мнозинството в Столичния общински съвет

Поискахме проверка на почистването на река Искър

Поискахме проверка на почистването на река Искър

Попитахме СО защо няма политика за управление и развитие на общинската собственост и стопанска дейност

Попитахме СО защо няма политика за управление и развитие на общинската собственост и стопанска дейност

Предложихме решение на проблем със спортно игрище в Бояна, забъркан от СОС и кмета

Предложихме решение на проблем със спортно игрище в Бояна, забъркан от СОС и кмета

Предложихме СО да осигури транспорт за ковид ваксините до личните лекари

Предложихме СО да осигури транспорт за ковид ваксините до личните лекари

Предложихме частни зелени терени да бъдат изкупени със средства от ОП „Околна среда 2021-2027“

Предложихме частни зелени терени да бъдат изкупени със средства от ОП „Околна среда 2021-2027“

Внесохме доклад с искане СО да се погрижи за зелените пространства в Западен парк

Внесохме доклад с искане СО да се погрижи за зелените пространства в Западен парк

Поискахме да разберем как СО се справя със събирането на местните данъци и такси

Поискахме да разберем как СО се справя със събирането на местните данъци и такси

Зададохме въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

Зададохме въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

Изискахме информация от кмета на Столична община относно проектите с европейско финансиране

Изискахме информация от кмета на Столична община относно проектите с европейско финансиране

Зададохме въпроси на управляващия орган по проекта за банята в "Овча Купел"

Зададохме въпроси на управляващия орган по проекта за банята в "Овча Купел"

Към бюджет 2021 предложихме ваучери за неприетите в ясли и повече средства за ключови дейности

Към бюджет 2021 предложихме ваучери за неприетите в ясли и повече средства за ключови дейности

Поискахме изслушване на кмета на район „Витоша“ във връзка със сигнали на граждани за изсечени дървета

Поискахме изслушване на кмета на район „Витоша“ във връзка със сигнали на граждани за изсечени дървета

Поискахме изслушване на кмета на Столична община във връзка с депониране на нерегламентирани отпадъци в депо „Враждебна“

Поискахме изслушване на кмета на Столична община във връзка с депониране на нерегламентирани отпадъци в депо „Враждебна“

Поискахме изслушване на главния архитект на гр. София и заместник-кмета по екология по няколко конкретни казуса

Поискахме изслушване на главния архитект на гр. София и заместник-кмета по екология по няколко конкретни казуса

Предложихме промени в Доклада за механизма за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на СО

Предложихме промени в Доклада за механизма за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на СО

Предложихме по-голямо гражданско участие в дейността на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

Предложихме по-голямо гражданско участие в дейността на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

Попитахме защо е преградена ул. „Боянска легенда“  в район „Витоша“

Попитахме защо е преградена ул. „Боянска легенда“ в район „Витоша“

Предложихме фирмите, които използват минерална вода, да заплащат по-справедлива цена

Предложихме фирмите, които използват минерална вода, да заплащат по-справедлива цена

Попитахме как СО следи за компенсаторното залесяване, задължително при новите строежи

Попитахме как СО следи за компенсаторното залесяване, задължително при новите строежи

Предложение за произвеждане на местен референдум

Предложение за произвеждане на местен референдум

Предложихме отменяне на заповедта за спиране на достъпа на граждани до Природен парк "Витоша"

Предложихме отменяне на заповедта за спиране на достъпа на граждани до Природен парк "Витоша"

Преместване на монумента „Паметник на Съветската армия“

Преместване на монумента „Паметник на Съветската армия“

Строителство на сграда в имот  68134.2097.464, Столична община, район Витоша

Строителство на сграда в имот  68134.2097.464, Столична община, район Витоша

Площ на задънените улици в Столична община

Площ на задънените улици в Столична община

Приемане на Решение на СОС за подобряване на достъпа на столичните граждани до и в Природен парк "Витоша" и подобряване на управлението на общинската собственост в него

Приемане на Решение на СОС за подобряване на достъпа на столичните граждани до и в Природен парк "Витоша" и подобряване на управлението на общинската собственост в него

Предложение за произвеждане на местен референдум

Предложение за произвеждане на местен референдум

 Проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение  „Държавно горско стопанство – Самоков”.

 Проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение  „Държавно горско стопанство – Самоков”.

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Становище по План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Становище по План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Изпълнение на извънредни правомощия на кмета за забрана на ограждане на на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура

Изпълнение на извънредни правомощия на кмета за забрана на ограждане на на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура

Наличието на стратегически документи за развитието и устройството на София

Наличието на стратегически документи за развитието и устройството на София

Приемане на "Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г."

Приемане на "Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г."

Необосновано изразходване на публични средства за обществената поръчка за преработване на проекта за площада пред „Свети Александър Невски“ и други пространства от зона 4

Необосновано изразходване на публични средства за обществената поръчка за преработване на проекта за площада пред „Свети Александър Невски“ и други пространства от зона 4

Средна стойност на публичната услуга залесяване на  едно дърво от уличното озеленяване, една пейка от спирките на МГТ, един спирконавес от МГТ и политиката на Столична община да поощри даренията от своите граждани

Средна стойност на публичната услуга залесяване на  едно дърво от уличното озеленяване, една пейка от спирките на МГТ, един спирконавес от МГТ и политиката на Столична община да поощри даренията от своите граждани

Питане касаещо дървета от уличното озеленяване  в София, начина, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета и датата, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.

Питане касаещо дървета от уличното озеленяване  в София, начина, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета и датата, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.

Покажи още
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK