Кандидат за общински съветник

Васил Наумов Бошнаков

Преференция №152.
66

Биография

Роден в София през 1982 г. Завършил Софийски университет, специалност Архивистика и документалистика. Работил в различни търговски фирми.

Към момента развива частен бизнес. Кандидат за народен представител в 44-тото Народно събрание.

Нашият
Екип