Кандидат за кмет на кметство на с.Бистрица

Виктория Георгиева Илиева

66

Биография

Виктория Георгиева Илиева, 28 г., от Бистрица, София. Магистър по право и социална и юридическа психология, бакалавър по философия и политически науки. Владее английски и испански езици. Добри организационни и комуникационни умения. Професионален опит в сферата на публичната администрация и в частност:

  • управление на имотите – публична държавна собственост и изключителна държавна собственост;
  • прилагане правилата в областта на държавните помощи;
  • управление цикъла на обществените поръчки;
  • управление и разходване на публичните финанси;
  • координация на междуведомствени експертни работни групи и пр.

Лични интереси и научноизследователска дейност в областта на българските етнокултурни особености, социалната психология, конституционализмът, правните предпоставки за устройството и развитието на обществото.

Моите приоритети за развитие на Бистрица са:

Гражданско участие и електронно управление

Вярвам, че общността е колективен източник на промяната. Ще работя за стимулиране на гражданското участие при вземането на решения относно използването на обществените ресурси. Подкрепям доброволческата инициатива чрез създаване на условия за функциониране на дейността.

Инфраструктура

Сигурността на пътя е право на всеки гражданин. Дупките по улиците вече не са просто дразнещи неуредици, а предпоставка за причиняване на материални вреди на гражданите. Лошият асфалт, недостатъчното количество камери за видеонаблюдение, липсата на маркировка, гонките - необезпокоявани от пътна полиция, липсата на улично осветление, липсата на тротоари и най-вече липсата на контрол по улиците на Бистрица са нещата, които трябва да се променят. Време е да защитим правото си на безопасен живот и да работим за рехабилитиране както на основните улици в селото, така и на малките улици с не по-малко интензивен трафик.

Сигурност и безопасност

Неприкосновеността на личността и имуществото е конституционно гарантирано право на гражданите, което държавата в резултат на обществения договор поема отговорността да осигури и съблюдава. На жителите на Бистрица обаче често се налага да се спрашят сами с необходимостта от защита на своята частна собственост. Вярвам, че кметът е длъжен да работи много активно и с отговорност по поставения проблем.

 Запазване на културно-историческото наследство

Вярвам, че опазването на традициите и пренасянето им във времето е лична отговорност на всеки бистричанин! Организацията и честването на празниците на общността обаче изисква ангажиране на административен капацитет и ресурси. Смятам, че административните органи, читалищните дейци, църковната общност и населението трябва да работят съвместно и в синхрон за запазване на богатото културно-историческо наследство на Бистрица.

Туризъм и местен бизнес

Цялостно съдействие за развитие и популяризиране на Бистрица като туристическа дестинация, подходяща за пешеходен и религиозен туризъм. Важно е и изграждането на добра комуникация с компетентните инситуции относно опазването на Природен парк „Витоша“. Популяризирането на религиозните обекти в Бистрица - църквата и манастирите, като част от Софийската Света Гора, ще допринесе за разнообразния етнокултурен облик на селото.

Нашият
Екип