Кандидат за общински съветник

Златина Пламенова Станкова

Преференция №135.
66

Биография

Златина Станкова, омъжен с трима сина, двама студенти и един гимназист. Предприемач. Учредител и председател на фондация Зеленика. Член на клуб Пълна къща, към Асоциация Родители. Участвала в работни групи към общината по образование и гражданско включване. Също член на работната група за Закона за образование. Организатор на много кампании, протести, кръгли маси по темите за образование, гражданско включване и екология.

Нашият
Екип