Бизнес климат

В София се произвеждат 40% от брутния вътрешен продукт на страната, доходите са значително над средните, а нивото на безработица е ниско. Столицата обаче може много повече, при това без да се харчат сериозни общински средства. Подобряването на бизнес климата и в частност работата на администрацията с фирмите, бързото, лесно и евтино получаване на разрешителни, налагането на София като туристическа дестинация със специфичен архитектурен и културен профил, насърчаването на споделените офис пространства, на формите за рисково инвестиране, ще направят София град на бъдещето и на знанието. Очакваме предложените от нас мерки да доведат до частни инвестиции в ключови отрасли за икономиката на София – транспорт, високи технологии, туризъм и съпътстващите го услуги, в размер на допълнително над 1 млрд. лева за следващите 4 години. Бизнес климатът ще бъде подобрен след като изпълним във възможно най-кратки срокове следните мерки:

Електронизация на общинските услуги

По наши сметки ефективното ѝ прилагане може да спести стотици хиляди човекочасове годишно, които предприемачите могат да използват за далеч по-смислени неща от висене по опашки във ведомствата

Достъп до специализирана бизнес информация 

В 21-ви век най-скъпата стока е информацията и тя е в основата на повечето бизнес решения. Възнамеряваме да създадем виртуален мастър-модел на града, върху който да бъде нанесена ГИС-ориентирана, деперсонализирана информация от държавните регистри. Бизнесът ще може да се осведоми за актуални данни за броя на жители по райони и улици, нива на доходите, възрастова структура, брой паркоместа, брой ЛМПС, чистота на въздуха, плътност на трафика – възможностите са неограничени и ще улеснят бизнес планирането, както и вземането на много бизнес решения.

По-бързо и лесно издаване на разрешения за извършване на дребни услуги 

Преобразуването дори на козметичен салон във фризьорски понякога отнема месеци и хиляди левове за проекти, такси, чиновници и т.н. Това е напълно безсмислено и единствено осмисля ежедневието на администрацията, без реално да влияе върху качеството на предлаганата услуга. Издаването на разрешителни трябва да се ръководи от максимата дали промяната представлява риск за клиентите или не. В нашата концепция за дигитална София предвиждаме процедурите за набавяне на разрешителни за обекти да бъдат електронни и интерактивни, за да се избегне посредничеството на близки до властта „консултанти“.

Споделена икономика 

Максимално улеснено административно обслужване на дейностите по отдаване на активи (автомобили, апартаменти и други) под наем чрез електронна връзка между службите по местни данъци и такси и предлагащите услугите, както и чрез лобиране пред държавните институции за преодоляване на правните пречки за споделени услуги. Над 20% от апартаментите в София пустеят, автомобилите прекарват над 90% от времето паркирани. Улесняването на ефективността на използването им чрез т. нар. споделена икономика ще означава и че за една и съща работа ще имаме нужда от по-малко имоти и превозни средства. Което не само ще стимулира бизнес развитието на столицата и ще създаде десетки хиляди предприемачи, но и ще намали проблемите с паркирането и необходимостта от строителството на хиляди нови апартаменти.

Подобряване на стопанисването на общинските имоти

Решаване на проблема с хилядите лошо стопанисвани общински имоти, отделни помещения и цели сгради, които се рушат, обезценяват и загрозяват цели квартали, като намаляват качеството на живот в тях. Ако нуждата на общината от тях е отпаднала, то най-практичното решение е прозрачната продажба, за да се отпушат инвестициите по съответните места. Вярваме, че цели изоставащи в момента райони могат да се възродят по този начин, като се отворят пространства за споделени офиси, услуги, реновации и всякакъв род бизнес.

Стимулиране на електрическия транспорт

Осигуряване на повече места за оставяне, вземане и зареждане на електрически превозни средства. Това може да доведе до бум в предлагането на нови, конкурентни споделени услуги в сектора.

Подкрепа на микро и малкия бизнес 

Обособяване на повече пешеходни пространства в центъра на столицата и в обособени квартални центрове. Така ще създадем възможности за развитие на хиляди нови дребни бизнеси в областта на ресторантьорството, хотелиерството, услугите, и ще допринесем за облика на София като красив, туристически град, в който туристите да се задържат по-дълго от един уикенд

Активна работа със съседните общини 

Специален фокус върху съвместната работа с общините от Пернишка и София област за създаването на агломерация на бизнеса, знанието и високите технологии. И в момента десетки хиляди са ежедневно пътуващите между столицата и сателитните градчета и селца. Ефективните връзки и взаимодействие между местните власти могат да насърчат процеса. Например София може да предлага на големи инвеститори петна за бизнес в близки общини като Своге, Ботевград, Елин Пелин, Горна Малина, Перник, Божурище, Костинброд. Това може да разшири столицата навън и нашироко, а не нагоре.

Стимулиране на зелен бизнес

Стимулиране на компаниите, притежаващи офис сгради, на търговските вериги и на апартаментните комплекси да изграждат зелени покриви. Те могат да произвеждат енергия, топла вода, храни и т.н., без да отнемат пространства за други дейности.

Нашата програма за управление на отпадъците отваря пазара за зелени технологии. Фирми за рециклиране, които имат технология за преработка на определен тип отпадък, ще могат да поставят свои съдове, като така се намалява такса смет на живущите.

Умни Инвестиции

Вярваме, че подобряването на бизнес климата може да доведе до бум на частните инвестиции във важните за столицата сектори. Все пак подобряването на инфраструктурата ще остане приоритет за общината и през следващите 4 години, като инвестициите в нея, включително и чрез европейски програми, могат да доведат до по-добра среда за хората и бизнеса, така че да мултиплицират ефекта. За нас приоритетните дългосрочни проекти са следните:

  • транспорт – разширяване на обществения електрически транспорт – трамваи и тролеи, сериозно достигане на метрото до кварталите в Северна София; завършване на околовръстното шосе и вътрешни рингове, които да изведат транзитния трафик от центъра на града, оставяйки го за пешеходците;
  • подобряване на инфраструктурата в крайните квартали, решаване на проблема с канализацията в южните райони на София и по-добрата им връзка с центъра;
  • зелени покриви на общинските сгради чрез предоставянето им на инвеститори с електронни конкурси. Общината трябва да даде пример, че зелените покриви могат да носят приходи и да подобрят качеството на средата на обитаване, включително и на администрацията.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK