Здрави и щастливи граждани

Чрез програми за социална реинтеграция и рехабилитация на зависими граждани ще подкрепим превенцията и намаляването на рисковото поведение сред подрастващите.

Ще работим активно за това услугите за споделен транспорт и споделено настаняване да работят в полза на гражданите и на града.

Ще развием пешеходните зони по начин, който да подпомага развитието на града и да повишава качеството на живот в него.

Здравеопазване и активен начин на живот

 • Модерни и ефективни общински здравни заведения
  • План за общинско здравеопазване
  • ДКЦ – съвременни здравни центрове
 • Активен начин на живот
  • Подобряване на градската инфраструктура
  • Любителски спорт за всички възрасти
  • Достъп до училищната спортна инфраструктура
 • Балансирана и разнообразна училищна храна
  • Ново училищно меню
  • Ограничаване на достъпа до нездравословна храна
  • Електронна система за заплащане

Ние в „Демократична България“ предлагаме общинска програма по здравеопазване, базирана върху модерни и ефективни общински здравни заведения (ДКЦ), стимулиране на активния градски начин на живот и въвеждане на балансирана и разнообразна храна в училищата, разположени на територията на града.

Модерни и ефективни общински здравни заведения

План за общинско здравеопазване

Ще приемем и ще изпълним общ план за подобряване на общинската здравна инфраструктура, съдържащ визията, мерките и финансовата обосновка за цялостна реформа на общинското здравеопазване.

Съвременни здравни центрове

Предлагаме цялостен проект за реформа на Диагностично-консултативните центрове, включващ преосмисляне на функциите и на финансирането им.

Като първа стъпка ще изпълним пилотен проект, който да послужи за изследване на икономическия ефект, както и на ефекта върху качеството на предоставяните от центровете здравни услуги. При констатиран успех, моделът ще се мултиплицира и върху останалите ДКЦ на територията на общината. 

Реформата ще бъде базирана върху изцяло нов финансов модел, като за целта бъде оползотворен досега не напълно използван ресурс – сградният фонд на ДКЦ.

Активен начин на живот

Информационна кампания

Ще бъде изготвена и проведена информационна кампания, убеждаваща гражданите в ползите от активния начин на живот, както и демонстрираща възможностите за активен избор (например при избор за ползване на стълби или на асансьор в дадена сграда)

Подобряване на инфраструктурата, не само спортната

Ще инвестираме в качествени тротоари, които значително увеличават радиуса, в който хората са склонни да не използват транспорт за придвижване, както и ще подобрим уличното осветление, включително в обществени паркове и около публичните спортни съоръжения.

Развитие на любителския спорт за всички възрасти

Ще създадем и ще популяризираме общински спортни клубове с професионални треньори, ориентирани към всички възрасти и особено към рисковите групи, най-податливи към болести от обездвижване, като пенсионерите.

Ще изготвим и ще задействаме програми, по които гражданите да могат да осъществят първоначалния преход от уседнал към активен начин на живот.

Ще създадем екипи от треньори там, където вече е налична спортна инфраструктура и ще обърнем специално внимание на развитието на любителския спорт на територията на общината.

Достъп до съществуващата училищна спортна инфраструктура

Ще направим съществуващата училищна спортна инфраструктура достъпна за всички граждани в извънучебно време, което ще елиминира нуждата от изграждане на допълнителен капацитет по места.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK