София - дигитална столица

Администрация

Администрация

  • Модерна, малка и ефективна администрация
  • Прозрачна община
  • Община, отворена към гражданите

Работата на администрацията засяга всички граждани на столицата, както и постоянно пребиваващите в нея чужди граждани и граждани от други населени места. Ние вярваме, че доброто и навременно информиране на гражданите за действията и плановете на общината е от съществено значение за правилното развитие на града със зачитане на интересите на всички засегнати. Затова очакваме значителен и бърз ефект от предлаганите от нас мерки.

Програма по сектори