София - дигитална столица

Модерна, малка и ефективна администрация

Модерна, малка и ефективна администрация

Разходите за администрация в Столична община растат по-бързо от приходите. Това означава, че административната структура на общината не е оптимизирана, щатът е раздут, а ролите в нея не са добре разпределени. Затова ще извършим детайлен анализ на всички структури в общината и ще идентифицираме местата, където средствата не се разходват оптимално.

След като подробно опишем процесите в общинската администрация, постепенно ще ги оптимизираме като прилагаме съвременни инструменти за анализ и управление. С помощта на съвременните технологии ще повишим ефективността на управлението, което ще доведе до значителни финансови икономии, така че всеки общински служител да стане много по-ефективен и полезен за обществото.

Планираме да закрием или сериозно да редуцираме дирекции и отдели в централната и районните администрации.

Предлаганите от нас решения изискват незначителен ресурс за извършване на анализ на процесите (от няколкостотин хиляди до няколко милиона лева), който още първата година ще бъде изплатен от спестените средства.

Програма по сектори