София - дигитална столица

План за дигитална трансформация

План за дигитална трансформация

Планът ни за дигитална трансформация дава цялостната визия за последователността на извършваните промени и разпределението на мерките във времето.

Планът ни е изцяло синхронизиран с хоризонталните системи на електронното управление на национално ниво, което ще позволи пълна интегрираност и устойчиво развитие.

Програма по сектори