София - дигитална столица

Заместник кмет за дигитална трансформация

Заместник кмет за дигитална трансформация

Ще въведем длъжността “Главен информационен мениджър”, подчинен директно на кмета, който води дигиталната трансформация на града. Главният информационен мениджър ще бъде с ранг на заместник кмет и ще разполага с необходимите ресурси и екип, за да управлява всички инициативи и проекти. Главният информационен мениджър ще има отговорността за развитие на компютърните умения на служителите в общината. Ще бъдат провеждани редица обучения, семинари и конференции, на които служителите в общината не просто да придобият конкретни компютърни умения, но и да разберат духа на дигиталната трансформация.

Програма по сектори