София - дигитална столица

Електронизация на регистрите

Електронизация на регистрите

Ще електронизираме всички регистри в общината и те ще бъдат водени с адекватна за целта информационна система. Тетрадките, електронни таблици и други подръчни средства ще бъдат забранени. Електронизираните регистри:

  • Са по-точни и актуални;
  • Са по-прозрачни, чрез автоматично отваряне на данните и предоставяне на възможности за търсене;
  • Позволяват интеграция с други регистри, вместо гражданите да носят удостоверения между гишетата;
  • Гарантират проследимост на вписванията, заличаванията и справките в тях.

Програма по сектори